Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete Neurala nätverk med färgfiltersensorbilder som input

Location
Linköping, Sweden
Contact
Kerstin Eriksson
Hans Holmgren
Closing date
30 December 2020 Apply for this job!

Vad du blir en del av

Saab Dynamics har en lång tradition inom bildbehandlingsområdet och är kompetenscenter för bildbehandling i Saab-koncernen. Bildbehandlingssektionen består just nu av ett femtontal personer och arbetar med många olika tekniker inom bildbehandlingsområdet.

Faltande neurala nätverk (Convolutional Neural Networks, CNNs) har ofta tre bilder på ingångssidan, den röda, den gröna och den blå, där alla dessa har full uppösning. Totalt blir det då bredd * höjd * 3 invärden till nätverket för varje bild. Det borde vara möjligt att nå samma prestanda genom att använda den typ av data som de allra flesta sensorer levererar, nämligen Bayer-mönster (https://sv.wikipedia.org/wiki/Bayerfilter), där sensorn är täckt av ett färgfilter. En sådan sensor levererar bredd * höjd antal pixlar, efterprocessning används för att få fram röd grön och blå bild i full upplösning.


Din roll

Examensarbetet syftar till att undersöka om det är möjligt att använda ett nät som totalt sett blir mindre genom att använda datat direkt från sensorn som input till nätverket.
Resultatet skall rapporteras skriftligt och det ska hållas en halvtids-/slutpresentation på Saab.


Din profil

Examensarbetet är lämpligt för 1-2 civilingenjörsstudenter med bildbehandlingsinriktning.


Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet. 

Kontaktperson

Hans Holmgren +46 13 186532