Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete på Saab Dynamics, 15-30 hp: Produktionsmetoder för att få små mekaniska komponenter att bli täta

Location
Karlskoga, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Din framtida utmaning

Bakgrund

Saab Dynamics produkter ställer hårda krav på hållfasthet, styvhet, miljötålighet, låg vikt, låg volym och tillverkningsbarhet till en så låg kostnad som möjligt. Utöver detta ställs ibland även krav på att de ska vara täta mot inläckande vätskor och gaser samt förhindra utläckande ämnen. Detta kan vara utmanande i vissa fall, speciellt då komponenterna är små och dessutom innehåller explosiva ämnen.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att undersöka vilka metoder som finns för att uppnå täthet på mekaniska komponenter och hur man utvärderar metodiskt vilka som kan vara lämpliga i olika sammanhang, speciellt då det finns hårda krav på miljötålighet och explosivämneshantering i små komponenter.

Resultatet utvärderas sedan genom att försöka implementera någon eller några av metoderna på ett par befintliga produkter, för att se om en fungerande och konkurrenskraftig lösning går att få fram (eventuellt med förslag på omdesign eller nydesign av produkterna).

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för 1 – 2 studenter med intresse för material och tillverkningsteknik.

Du/ni är i slutet av er maskinteknik-utbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 15-30 hp examensarbete.

Lämplig bakgrund är kunskap inom metalliska material, tillverkningsteknik. Viss CAD-vana kan vara bra.

Vad du blir en del av

Vi är en sektion på ca 20 personer där 6- 7 personer arberar med s.k. tändör och sprängkapslar. Du/ni kommer att få kontakt med oss samt andra personer inom företaget avseende bl.a. tillverkningsteknik. Vi sitter i Björkborns Industriområde i Karlskoga. Mer information om Saab AB kan du hitta på www.saabgroup.com.

Sista ansökningsdag

15-12-2021

Kontaktperson

Petri Hiltunen, Chef

073-446 19 57

Petter Sjungargård, kontaktperson/handledare

073-418 62 70

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.