Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete på Saab Dynamics, 15-30 hp: Styrd fragmentering i metalliska material

Location
Karlskoga, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Din framtida utmaning

Bakgrund

Saab Dynamics tillverkar en del produkter där ett granathölje ska bilda splitter. Detta vill man göra på ett kontrollerat sätt genom att styra fragmenteringen. Dagens metoder är antingen förfragmenterade höljen eller att utnyttja dedikerade kulskal (ett skikt med kulor ingjutna i en bärare). Detta ger en definierad storleksfördelning.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att undersöka metoder för att effektivisera fragmenterade höljen. Detta genom att titta på olika tillverkningstekniker (visst fokus på Additiv tillverkning) för att ge en effektiv fragmentfördelning avseende storlek och riktning.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för 1 – 2 studenter med intresse för material och tillverkningsteknik.

Du/ni är i slutet av er maskinteknik-utbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 15-30 hp examensarbete.

Lämplig bakgrund är kunskap inom metalliska material, tillverkningsteknik. Viss CAD-vana kan vara bra.

Vad du blir en del av

Vi är en sektion på ca 20 personer där 6- 7 personer arberar med s.k. verkansteknik. Du/ni kommer att få kontakt med oss samt andra personer inom företaget avseende bl.a. tillverkningsteknik. Vi sitter i Björkborns Industriområde i Karlskoga. Mer information om Saab AB kan du hitta på www.saabgroup.com.

Sista ansökningsdag

15-12-2021

Kontaktperson

Petri Hiltunen, Chef

073-446 19 57

Jonas Persson, kontaktperson/handledare

073-446 10 39

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.