Skip to content Go to main navigation Go to language selector
student.jpg

Examensarbete på Saab Dynamics, 30 hp: Design och träning av modell för att beskriva mänsklig interaktion med system

Karlskoga, Sweden
Closing date: 1 December 2022

Examensarbete inom maskininlärning, guidance, navigation and control.

Din framtida utmaning

Bakgrund

Den senaste tidens framsteg inom generativ maskininlärning har lett till att teknik som GAN går att använda inom en stor mängd områden. Saab Dynamics använder simuleringsmodeller som stöd under utvecklingen, i detta fall är vi intresserade av att ta fram modeller som vi idag har svårt att beskriva utan stora förenklingar.

Beskrivning av examensarbetet

Detta examensarbete handlar om att utreda om vi kan träna fram simuleringsmodeller utifrån testdata där systemen är svårdefinierade för användning i utveckling av våra dynamiska system. Exempelvis för hur mänsklig interaktion sker med systemen.

Vid design av våra styrlagar för våra dynamiska system använder vi simuleringsmodeller vid design och analys. Ur robusthetssynpunkt använder vi ofta monte carlosimuleringar för att med små förändringar se att vi når tänkt prestanda. Vi har idag fall där vi skapat enklare modeller, utifrån observarationer av verkliga skyttbeteenden, för simulering av skytt men dessa blir lätt allt för förenklade varpå vi riskerar att missa mänskliga felfaktorer. Däremot finns data tillgängligt och vi vill undersöka möjligheten att nyttja denna för att fånga in beteenden och mönster som vi har svårt att beskriva idag. Vi tror att detta fall skulle gå att lösa med någon form av generativ modell, ex. GAN.

Uppgiften består i att undersöka givet fall och om möjligt ta fram bättre modell än dagens samt försöka dra generella slutsatser kring användningsområdet. Om möjligt både ur ett tekniskt perspektiv (metoder av intresse, behov av data) och ett metodikperspektiv (hur gör vi och hur nyttjar vi detta på bästa sätt).

Den du är idag

Det här examensarbetet passar dig som har ett stort intresse för maskininlärning. Du har god matematisk bakgrund och har läst Master i Artificiell Intelligens och robotik, Teknisk Fysik, Datateknik eller motsvarande.  

Examensarbetet kan utföras av en eller två personer.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här.

På Dynamics delar alla medarbetare ett och samma uppdrag: att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle. Oavsett om det handlar om missilsystem, undervattensteknik, kamouflagelösningar, understödsvapen, träningssystem eller fältsjukhus är du som jobbar med oss en del av vår mission. Vi jobbar i nära samarbete med att utveckla, tillverka och underhålla våra världsledande produkter, system och lösningar till kunder över hela världen.

Sektionen Guidance, Navigation and Control utför analys, design och verifiering av styrsystem, navigeringssystem och planeringssystem för våra farkoster. Vi tillhör avdelningen för System Design som är en tekniktung del av organisationen och fokuserar på kärnförmågor av våra produkter.

Sista ansökningsdag

01-12-2022. Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Kontaktperson

Mikael Sahlin, Sektionschef

+46 73 418 8419

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.