Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete på Saab Dynamics, 30 hp: Organisatoriskt lärande

Location
Karlskoga, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Bakgrund

I en organisation som bygger på kunskap finns ett stort behov av att ta till vara på de lärdommar som man får i det vardagliga arbetet samt även att kunna överföra kunskapen till nya medarbetare.

Beskrivning av examensarbetet

Inom examensarbetet ingår att kartlägga den senaste forskningen samt genomföra en litteraturstudie inom området för organisatoriskt lärande samt, om möjligt, även studera vad som tidigare genomförts inom andra organisationer. Ett delmål inom arbetet kan vara att undersöka och kartlägga hur våra nuvarande processer ser ut, vilka verktyg som finns och vilken lärandegrad som finns inom organisationen idag. En specifik sak för våran organisation, som komplicerar uppgiften ytterliggare, är de sekretesskrav som finns för mycket av våran information och som då inte får finnas öppen och tillgänglig för alla medarbetare.

Examnensarbetet syftar till att öka våran kunskap inom organisatoriskt lärande och i slutändan föreslå lämpliga förbättringsåtgärder för våran organisation. Frågor som examensarbetet bör svara på är t.ex. Hur kan organisationen, med ett minimum av administration, behålla kunskap som lätt kan överföras mellan individer?

Arbetet ska dokumenteras i en skriftlig rapport och presenteras muntligt.     

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för en till två studenter med intresse för arbetsmetodik.

Du/ni är i slutet av er magister-utbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 30 hp examensarbete.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Vi på Elektroniksektionen är ca 20 individer som alla på något sätt arbetar med elektronikkonstruktion. Vi är en del av utvecklingsavdelningen inom affärsområdet Dynamics som består av några hundratal medarbetare. För mer info om Saab och affärsområde Dynamics se www.saabgroup.com.

Placeringsort är Karlskoga.

Sista ansökningsdag

2021-12-15

Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Kontaktperson

Magnus Svedlund, Chef

073-446 1468

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.