Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete på Saab Dynamics, 30 hp: Avståndsmätare baserad på fotonräknande detektorer

Karlskoga, Sweden
Closing date: 15 December 2023

Din framtida utmaning

Bakgrund

Bakgrunden till examensarbetet är framtidsbilder om ökad måldetekterings- och målutvärderingsförmåga, reducerad formfaktor och lägre tillverkningskostnad i såväl befintliga som i kommande produkter.

Beskrivning av examensarbetet

I bland annat fordonsindustrin pågår utveckling inom LiDAR där så kallade fotonräknande detektorer används för att uppnå högre signal-brusförhållande och längre mätavstånd utan rörliga delar (sk. flash LiDAR). En intressant detektortyp för detta är kiselfotomultiplikatorn (även kallad SiPM, MPPC, m.m), vilken är uppbyggd av en matris av samverkande, över genombrottsspänningen, backspända lavinfotodioder. Det som kännetecknar SiPM är hög förstärkning men tyvärr också begränsad dynamik, vilket kräver åtgärder för att klara höga bakgrundsljusnivåer. Typiska prestandabehov är att klara diffust reflekterat solljus, höga mätfrekvenser  och stort temperaturområde.


Examensarbetet syftar till att öka vår kunskap inom området. Exempel på arbetsuppgifter kan vara framtagning av matematisk modell för prestanda-estimering eller förändra eller föreslå förändringar för en given konstruktion med mål att närma sig önskad prestanda. Arbetet omfattar elektronik, optik och laser upp till klass 3B.

Examensarbetets tyngdpunkt mellan litteraturstudier och experiment kan anpassas utifrån vad som passar dig.

Arbetet ska dokumenteras i en skriftlig rapport och presenteras muntligt
.     

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för en till två studenter med intresse för elektronik och optik.

Du/ni är i slutet av er civilingenjörs-utbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 30 hp examensarbete. Kunskap om optik är en fördel, men inget krav.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Elektroniksektionen är en del av utvecklingsavdelningen inom affärsområdet Dynamics och består av ett hundratal medarbetare. Vi arbetar med elektronikutveckling från koncept till layout, test och verifiering.

På Dynamics delar alla medarbetare ett och samma uppdrag: att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle. Oavsett om det handlar om missilsystem, undervattensteknik, kamouflagelösningar, understödsvapen, träningssystem eller fältsjukhus är du som jobbar med oss en del av vår mission. Vi jobbar i nära samarbete med att utveckla, tillverka och underhålla våra världsledande produkter, system och lösningar till kunder över hela världen. För mer info om Saab och affärsområde Dynamics se www.saabgroup.com.

Placeringsort är Karlskoga.

Sista ansökningsdag

2023-12-15

Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Kontaktperson

Thom Haglund, Chef

073-4461220

Robert Lanner, kontaktperson/handledare

073-4463464

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.