Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete på Saab Dynamics 30 hp, Avståndsmätare baserad på fotonräknande detektorer

Location
Karlskoga, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Examensarbete på Saab Dynamics, 30 hp: Avståndsmätare baserad på fotonräknande detektorer

Bakgrund

Bakgrunden till examensarbetet är framtidsbilder om ökad måldetekterings- och målutvärderingsförmåga, reducerad formfaktor och lägre tillverkningskostnad i såväl befintliga som i kommande produkter.

Beskrivning av examensarbetet

I bland annat fordonsindustrin pågår utveckling inom LiDAR där så kallade fotonräknande detektorer används för att uppnå högre signal-brusförhållande och längre mätavstånd utan rörliga delar (sk. flash LiDAR). En intressant detektortyp för detta är kiselfotomultiplikatorn (även kallad SiPM, MPPC, m.m), vilken är uppbyggd av en matris av samverkande, över genombrottsspänningen, backspända lavinfotodioder. Det som kännetecknar SiPM är hög förstärkning men tyvärr också begränsad dynamik, vilket kräver åtgärder för att klara höga bakgrundsljusnivåer. Typiska prestandabehov är att klara diffust reflekterat solljus, höga mätfrekvenser  och stort temperaturområde.
Examensarbetet syftar till att öka vår kunskap inom området. Exempel på arbetsuppgifter kan vara framtagning av matematisk modell för prestanda-estimering, förändra eller föreslå förändringar för en given konstruktion med mål att närma sig önskad prestanda. Arbetet omfattar elektronik, optik och laser upp till klass 3B. Som grundkonstruktion används förslagsvis Onsemi:s SECO-RANGEFINDER-GEVK SiPM dToF LIDAR.

Examensarbetets tyngdpunkt mellan litteraturstudier och experiment kan anpassas utifrån vad som passar dig.

Arbetet ska dokumenteras i en skriftlig rapport och presenteras muntligt.     

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för en till två studenter med intresse för elektronik och optik.

Du/ni är i slutet av er civilingenjörs-utbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 30 hp examensarbete. Kunskap om optik är en fördel, men inget krav.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Elektroniksektionen är en del av utvecklingsavdelningen inom affärsområdet Dynamics och består av ett hundratal medarbetare. Vi arbetar med elektronikutveckling från koncept till layout, test och verifiering. För mer info om Saab och affärsområde Dynamics se www.saabgroup.com.

Placeringsort är Karlskoga.

Sista ansökningsdag

2021-12-15

Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Kontaktperson

Thom Haglund, Chef

073-4461220

Robert Lanner, kontaktperson/handledare

073-4463464

 If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people