Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete på Saab Dynamics, 30 hp: Intelligent drone warms

Location
Linköping, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Vill du arbeta med utveckling av svärmbeteende för drönare? Då är detta examensarbete något för dig!

Din framtida utmaning

Bakgrund

Användningsområdet för obemannade flygfarkoster, så kallade drönare, har fullkomligt exploderat de senaste årtiondet.  Idag används de för bland annat övervakningsuppdrag och inspektioner av platser som är svåråtkomliga för människor. För att öka effektiviteten och robustheten i genomförandet av dessa typer av uppdrag är det intressant att använda sig av svärmar av drönare som hjälps åt. Det ställer dock nya krav på vilka lösningar som används för bland annat styrning och navigering av individerna.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att undersöka existerande lösningar och utveckla algoritmer som kan användas inom områden såsom styrning, positionering, navigering och beteendeplanering för svärmar.

Specfika exempel:

  • Relativ positionering och lokal intelligens
  • Samarbetande system utan datalänk
  • Kollisionssäker reglering med t.ex. Control Barriers

Viktiga aspekter att ta hänsyn till är att algoritmerna ska fungera robust och med begränsad kommunikation mellan individerna. Baserat på vart intresset ligger kommer examensarbetet kunna styras i den riktning som är mest intressant för er. Skriv gärna med egna idéer på inriktning i ansökningen.

Den du är idag

Vi söker två drivna och initiativtagande studenter med god analytisk förmåga som är intresserade att jobba både med hårdvara, mjukvara och algoritmutveckling. God programmeringsvana och erfarenhet av ROS-utveckling är meriterande. Du får gärna ha läst kurser inom reglering, modellering och sensorfusion. Lämplig utbildning är civilingenjör inom Teknisk fysik och elektroteknik, Maskinteknik (med huvudområde Elektronik) eller motsvarande.

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster och kamouflagesystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattenfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Examensarbetet kommer att genomföras vid Sektionen Guidance, Navigation and Control inom avdelningen Systems Design i Linköping. Sektionen ansvarar för funktionsutveckling av styrsystem till missiler och torpeder, utveckling av simuleringsmodeller samt navigerings- och attitydbestämningssystem för militära och civila tillämpningar. Sektionen ansvarar även för uppdrags- och ruttplanering som utgör en central del i systemens autonoma uppträdande.

Sista ansökningsdag

15-12-2021

Kontaktperson

Torbjörn Crona, Chef

073-418 66 42

Kristoffer Bergman kontaktperson/handledare

073-418 42 57

Jonatan Olofsson kontaktperson/handledare

073-418 88 85

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.