Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete på Saab Dynamics, 30 hp: Leverantörskvalificering

Location
Karlskoga, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Valet av leverantör är den mest kritiska faktorn för att uppnå god produktkvalitet och hög leveransprecision. Men hur avgör man innan inköpet att det är en bra leverantör? I detta exjobb undersöker du framgångsfaktorer för lyckade leverantörsval och föreslår hur Saab Dynamics kan effektivisera sin leverantörsvalsprocess.

Din framtida utmaning

Bakgrund

Leverantörsvalet är den enskilt viktigaste faktorn för framgångsrika inköp, men också den faktor som är svårast att fullt förstå och påverka. Vilka faktorer behöver särskilt beaktas i valet av leverantör för att Saab Dynamics skall uppnå framgångsrika inköp med god produktkvalitet, hög inleveransprecision, låg totalkostnad och hög servicenivå från leverantören? Är den nuvarande processen optimal eller kan den förbättras och i så fall hur? Hur integreras inköpskvalitet på ett effektivt sätt i leverantörsvalsprocessen? Vilka verktyg bör användas för att effektivt och snabbt utvärdera potentiella leverantörer för att skilja agnarna från vetet? Vilka processer och verktyg används hos inköpsfunktioner hos andra företag inom och utom Saabkoncernen? Vilka styrkor och svagheter har dessa processer och verktyg? Kan Saab Dynamics lära av andra eller är våra krav så speciella att vår process måste vara unik?

Beskrivning av examensarbetet

Du söker framgångsfaktorer för goda leverantörsval genom litteraturstudier, benchmarking och granskning av nuvarande leverantörsvalsprocess hos Saab Dynamics samt kommer med förslag på förbättring av aktuell process. Hur påverkar Saab Dynamics komplexa tekniska krav, försvarssekretess, låga volymer och långa kontraktstider leverantörsvalen och gör dessa krav att Saab Dynamics leverantörsvalsprocess behöver skilja sig mot övrig industri?

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för 2 studenter med intresse för inköp, process- och verksamhetsutveckling samt kvalitet. Du vill genomföra ditt examensarbete i Linköping eller Karlskoga

Du/ni är i slutet av er civilingenjörsutbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 30 hp examensarbete.

Vad du blir en del av

Inköpsavdelningen på Saab Dynamics är en ortsövergripande organisation med drygt passionerade 100 medarbetare i åldrarna 25-67 år fördelade på sex avdelningar i Linköping och Karlskoga. Vi materialförsörjer Ground Combat, Missile Systems och Underwater Systems genom  årliga materialinköp för mer än 2 miljarder kronor. Läs mer om Saab Dynamics, våra produkter och vårt arbetssätt på https://www.saab.com/

Sista ansökningsdag

2021-12-15

Kontaktperson

Martin Peterson, Director Procurement Quality

073-4186164

martin.peterson@saabgroup.com

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.