Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete på Saab Dynamics, 30 hp: Online IMU Calibration for visual camera systems

Location
Linköping, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Vi söker exjobbare med intresse för bildbehandling och programmering. Examensarbetet går ut på att undersöka metoder att relatera en IMU till en kameras koordinatsystem online.

Din framtida utmaning

Bakgrund

På Saab inom området bildbehandling och optronik används olika typer av elektro-optiska sensorer av system för att detektera visuella kännetecken och förstå dess omgivning. Genom att använda kalibrerade stereo kameror återskapas till exempel 3D information ifrån 2D bilder genom punktmatchning och triangulering. Med Simultaneous localization and mapping (SLAM) relateras varje 3D mätning till ett gemensamt koodinatsystem vilket kräver en bra uppfattning om hur ett system har rört sig under datainsamlingen. Som komplement till bildbaserad navigering är det vanligt att använda IMU (inertial measurement unit), sensorer för tröghetsnavigering för att beräkna systemets relativa förflyttning mellan bildrutor. Det krävs då att IMU:n är kalibrerad ihop med kamrorna ett problem vi kollar närmare på i detta examensarbete.

Beskrivning av examensarbetet

Utveckla en algorithm för online kalibrering av IMU mot en eller flera visuella kameror. Vi söker en 6 DOF position som relaterar IMU:n till kamerornas koordinatsystem. Använd IMU data för att beräkna kamera systemets förflyttning och utför SLAM. Undersök precision, prestanda och drifter över tid och jämför mot bildbaserad navigering.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för 1-2 studenter med intresse för bildbehandling. Du/ni är i slutet av er teknisk fysik- eller datorteknik-utbildning (eller motsvarande) och ska påbörja ert 30 hp examensarbete. Erfarenheter inom bildbehandling och programmering är meriterade.

Vad du blir en del av

Saab Dynamics har en lång tradition inom bildbehandlingsområdet och sektionen för bildbehandling & optronik handleder årligen ett antal exjobbare inom området. I dagsläget är vi ca 20 personer på sektionen och arbetar med allt från elektrooptiska sensorer till realtidsimplementering av våra bildbehandlingsapplikationer.

Sista ansökningsdag

15-12-2021

Kontaktperson

Hans Holmgren, Sektionschef Bildbehandling & optronik

0734-186532

Fredrik Lundell, kontaktperson/handledare

0734-181466

 

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.