Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete på Saab Dynamics, 30 hp: Online Movement Between Optimal View Points

Location
Linköping, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Till vilka positioner ska en luftburen robot (drönare) röra sig för att erhålla en optimal och minimal sekvens av bilder anpassade för 3D rekonstruktion. En optimering online skulle kunna automatisera handpåläggningen av datainsamlingen samt göra kartläggningen mindre redundant.

Din framtida utmaning

Bakgrund

Under en längre tid har drönare verkat inom projekt för datainsamling. Även företagsöverskridande projekt inom Saab är i linje med att drönare bör användas till datainsamling men också för att undersöka koncept och problemställningar inom den samhällsviktiga verksamheten, vilket kräver en viss grad av autonomi.

Beskrivning av examensarbetet

Detta examensarbete syftar till att undersöka en problemställning inom autonomi, där informationsregistrering och navigering sker genom det optimala view-point antagandet. I arbetet ingår både att studera view-point selection samt att implementera detta praktiskt på en fysisk plattform (drönare). Examensarbetet kommer att göras på plats i Saab Dynamics lokaler där du/ni också förväntas hålla en halvtidspresentation samt slutlig presentation av resultaten för en större publik.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för två studenter (med kan även göras enskilt) med intresse för datorseende och mjukvaruutveckling. Du/ni är i slutet av er civilingenjörs-utbildning och ska påbörja 30 hp examensarbete. Vi söker er som genomgått kurser inom signal- och bildbehandling och maskininlärning, har goda kunskaper inom programmering och kan använda metoder inom det reglertekniska området.

Vad du blir en del av

Saab Dynamics har en lång tradition inom bildbehandlingsområdet och sektionen för bildbehandling & optronik handleder årligen ett antal exjobbare inom området. I dagsläget är vi ca 20 personer på sektionen och arbetar med allt från elektrooptiska sensorer till realtidsimplementering av våra bildbehandlingsapplikationer.

Sista ansökningsdag

15-12-2021

Kontaktperson

Hans Holmgren, Sektionschef Bildbehandling & optronik

0734-186532

Emil Brissman, kontaktperson/handledare

0734-183829

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.