Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete på Saab Dynamics 30 hp. Integrering av NVMe i FPGA design..

Location
Linköping, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Din framtida utmaning

Bakgrund

Lagring av data krävs i nästan alla system, och beroende på hur stora datamängder systemet hanterar så krävs olika hastighet och storlek lagringsenheten. En relativt ny teknik som främst används i persondatorer och servrar är Non-Volatile Memory Express (NVMe). I kort innebär det att en SSD kopplas in via PCI Express för att uppnå höga läs- och skrivningshastigheter.

Komplexa system där stora dataflöden krävs använder ofta FPGAer, vilket är ett grindnät som programmeras till att utför den funktionen som önskas. Genom att kombinera en FPGA med en SSD kan stora mängder data läsas eller skrivas på kort tid.

Beskrivning av examensarbetet

Saab Dynamics söker er som vill hjälpa till att undersöka hur en NVMe SSD kan integreras i en FPGA-design och utvärdera hur snabba läs och skrivhastigheter det går att uppnå.

Den du är idag

Vi ser att ni är en eller två studenter som läser en civilingenjörsutbildning med intresse för elektronik och hårdvarunära mjukvara. Kunskap och intresse inom elektronik och FPGA-design är givetvis meriterande.

Examensarbetet föreslås utgöra 30 hp, innehålla viss marknadsundersökning/litteraturstudie samt praktisk implementering av en SSD i en FPGA-design.

Arbetet ska dokumenteras i en skriftlig rapport och presenteras muntligt.

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Elektronikavdelningen är en del av utvecklingsavdelningen inom affärsområdet Dynamics och består av cirka 150 medarbetare. Vi arbetar med elektronikutveckling från koncept till layout, test och verifiering.

Sista ansökningsdag

15-12-2021

Kontaktperson

Johan Abrahamsson

johan.abrahamsson1@saabgroup.com

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.