Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete på Saab Dynamics, 30 hp. Kvantkemisk beräkning för explosivämnen.

Location
Karlskoga, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Examensarbete för dig som har ett stort intresse för teoretisk fysik och kemi.

Din framtida utmaning

Bakgrund

För ett känt explosivämne går det med relativt god tillförlitlighet att beräkna dess detonativa egenskaper. Om bildningsentalpi och densitet för ämnet är känt så går det att göra beräkningar på detonationen som ett rent termodynamiskt problem. Det blir dock fort svårare när man vill göra beräkningar på ämnen där bildningsentalpi och densitet inte är känt. Detta gäller till exempel om man vill göra beräkningar på nya molekyler, okända samkristaller eller olika sammansättningar av explosiva salter.

Beskrivning av examensarbetet

Syftet med det här arbetet är att utveckla en modell som med så god tillförlitlighet som möjligt kan förutsäga dessa egenskaper. Eftersom det i de flesta fall rör sig om molekylkristaller så kommer beräkningarna även kunna bedömma vilka kristallstrukturer som kan bildas.

Detta arbete kommer ge dig en god erfarenhet inom kvantmekaniska beräkningar av fasta molekylära ämnen som kommer vara värdefull oavsett vilken väg du väljer efter avslutat examensarbete.       

Den du är idag

Det här examensarbetet passar dig som har ett stort intresse för teoretisk fysik eller kemi och ska genomföra examensarbete på 30 hp på en civilingenjörs-, eller mastersutbildning. Vi lägger mindre vikt vid inriktning, men du behöver ha erfarenhet från kvantmekaniska beräkningnar sedan tidigare.

Placeringsort: Karlskoga

Vad du blir en del av

Vid sektionen för explosivämnesteknik utförs beräkningar gällande termokemi och verkan av explosivämnen. På sektionen bedrivs även utveckling, provning och analys inom områdena explosivämnesteknik, pyroteknik, livslängdsteknik och kemi.

Sista ansökningsdag

15-12-2021

Kontaktperson

Fredrik Dahlin, Sektionschef

+46 73 446 3163

Victor Björkgren, Handledare

+46 73 446 1032

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.