Skip to content Go to main navigation Go to language selector
student.jpg

Examensarbete på Saab Dynamics, 30 hp. Terminalballistiska kollisionsvillkor i stelkroppssimulering

Karlskoga, Sweden
Closing date: 15 December 2022

Examensarbete för dig som har ett stort intresse för fysikalisk simulering.

Din framtida utmaning

Bakgrund

Explicit fysikalisk simulering av transienta förlopp är en beräkningsmässigt tung uppgift. Bland annat inom terminalballistik blir förloppen ofta extremt snabba och ger stora deformationer, vilket kräver mycket små tidssteg och fina meshar. Därför pågår ständiga arbeten med förenklingar av simuleringsuppställningar. Det finns en uppsjö av empiriska formler för att snabbt kunna beräkna sådana förlopp.

Beskrivning av examensarbetet

Det här examensarbetet skulle handla om att undersöka hur realistiska resultat man kan få genom att använda dem som kollisionsvillkor i stelkroppssimuleringar. Många branscher lägger idag ett stort fokus på snabba fysikaliska beräkningar. Både tillverkande industri, men speciellt spel- och filmbranschen. Inte minst så har Saab ett stort intresse av detta. Det här examensarbetet skulle ge dig en god erfarenhet att för vidare arbete både hos oss eller andra företag.       

Den du är idag

Det här examensarbetet passar dig som har ett stort intresse för fysikalisk simulering. Innehållet i examensarbetet anpassas dock baserat på din bakgrund och styrkor så tveka inte att söka om du känner att detta verkar intressant!

Projektet är för dig som ska genomföra ett examensarbete på 30 hp på en civilingenjörs-, eller mastersutbildning. Vi lägger mindre vikt vid inriktning, men erfarenhet krävs inom någon form av fysikalisk simulering samt programmering.

Placeringsort är Karlskoga.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Kontaktperson

Fredrik Dahlin, Sektionschef

073-446 3163

Victor Björkgren, Handledare

073-446 1032

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Vad du blir en del av

Vid sektionen för explosivämnesteknik utförs beräkningar gällande termokemi och verkan av explosivämnen. På sektionen bedrivs även utveckling, provning och analys inom områdena explosivämnesteknik, pyroteknik, livslängdsteknik och kemi.

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

På Dynamics delar alla medarbetare ett och samma uppdrag: att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle. Oavsett om det handlar om missilsystem, undervattensteknik, kamouflagelösningar, understödsvapen, träningssystem eller fältsjukhus är du som jobbar med oss en del av vår mission. Vi jobbar i nära samarbete med att utveckla, tillverka och underhålla våra världsledande produkter, system och lösningar till kunder över hela världen.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.