Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete på Saab Dynamics, 30 hp. Tillförlitlighetsprediktering av komplexa system i utvecklingsfas

Location
Linköping, Sweden
Closing date
14 December 2021
Apply for this job!

Är du intresserad av statistisk modellering, fysik, elektronik, mekanik, termodynamik eller hållfasthet och vill utveckla dina kunskaper i  tillförlitlighetsprediktering tillsammans med vårt kompetenta team?

Din framtida utmaning

Tillförlitlighet är en ickefunktionell egenskap i alla system. Enkelt uttryckt beskrivs den som sannolikheten att systemet fungerar felfritt under normal användning. Prediktering av tillförlitlighet handlar om att förstå de fysikaliska och kemiska processer som orsakar fel i ett system, eller statistisk modellering baserat på erfarenhetsdata i de fall mekanismerna inte kan utredas.

Dynamics är ett affärsområde inom Saab, som erbjuder en stor bredd av produkter. Understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden, samt produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Företag och myndigheter blir allt mer medvetna om begränsningarna i existerande tekniker för tillförlitlighetsprediktering. Detta gör att vi inom en relativt snar framtid kommer behöva ompröva våra metoder och arbetssätt, i synnerhet avseende prediktering med hjälp av handböcker.

Huvudanledningen är att det i alla handböcker antas att felintensitet är konstant över tid. Det är välkänt att det antagandet är fel, men i dagsläget finns inget riktigt alternativ för att analytiskt prediktera tillförlitlighet. De alternativ som existerar kräver antingen fältdata, vilket är svårtillgängligt i utvecklingsfasen av ett system, eller att man testar genom förstörande provning. Då systemen ofta är av hög komplexitet och produceras i låga volymer är det svårt att ekonomiskt försvara förstörande provning.

Examensarbetet syftar till att svara på om nuvarande metoder är lämpade för de produkter Saab Dynamics har eller om ny metodik krävs, genom att titta på ett flertal state of the art-metoder för prediktering, särskilt inom bilindustri. Det blir också aktuellt att utreda om det skulle vara enkelt att överföra metodiken från andra branscher till Dynamics ifall det behövs.

Under examensarbetet kommer ni inledningsvis samla in data för att kunna utföra beräkningar och utvärdera nuvarande metodik. Därefter kommer arbetet övergå i att hitta lämpliga sätt att förändra metodiken vid behov.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för 2 studenter, gärna med olika utbildningsinriktning, med intresse för statistisk modellering, fysik, elektronik, mekanik, termodynamik eller hållfasthet.

Du/ni är i slutet av er master-utbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 30 hp examensarbete. Specifika krav på erfarenhet och genomförda kurser sätts för respektive examensarbete.

Vad du blir en del av

Tillförlitlighetsteamet ingår under systemsäkerhetssektionen. Teamet har stark koppling till ILS-sektionen (Integrerat LogistikStöd) och frekvent kontakt med de flesta discipliner som är aktiva i utvecklingsarbete, exempelvis elektronik-, mekanik- och testutveckling.

Sista ansökningsdag

2021-12-15

Kontaktperson

Anna-Lena Mahoney, Sektionschef Systemsäkerhet

0734-18 60 62

Niklas Blomgren kontaktperson/handledare

0734-18 10 25

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a learning culture, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to keep people and society safe.