Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete: Sammanfogning av titandetaljer

Location
Karlskoga, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Din framtida utmaning

Granatgeväret Carl Gustaf, är ett rekylfritt pansarvärnsvapen konstruerat enligt bakblåsprincipen. Den första versionen M1 konstruerades redan på 40-talet medan den senaste versionen M4 nådde ut till de första kunderna för bara några år sedan. Trots att alla versioner av vapnet kan skjuta samma ammunition så har vikten halverats på M4 jämfört med M1. Detta har åstadkommits bl.a genom att använda kolfiberlindad titan i eldröret.

Bakgrund

SAAB Dynamics AB har ett pågående utvecklingsarbete kring sammanfogningsmetoder av titanlegering för att effektivisera produktionsprocessen. Dagens tillverkningsmetod innebär mycket bearbetning av titan vilket är relativt besvärligt. Om man kunde sammanfoga ett tunnväggigt rör med en tjockare fläns så minskar man materialåtgång och tillverkningstid. Vid avfyring av vapnet uppstår höga laster som tryck och acceleration. Dessa ställer krav på att alla delar av vapnet håller rätt kvalité. Materialfel såsom föroreningar och spröda zoner kan leda till vapenhaveri.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet omfattar att undersöka olika sammanfogningsmetoder för titandetaljer och utreda vilken hållfasthet och materialstruktur som är möjlig att uppnå med olika metoder. Arbetet inleds med en litteraturstudie kring titanlegeringar samt möjliga sammanfogningsmetoder med dess för- och nackdelar. Ett experimentellt arbete ska utföras där sammanfogningsmetoder analyseras och jämförs.

Den du är idag

Examensarbetet lämpar sig för 1-2 personer med civilingenjörsambitioner inom materialteknik och hållfasthetslära. Examensarbetets längd är 20 veckor. Arbetet utförs på plats i Karlskoga tillsammans med handledare härifrån.

Vi ser examensjobb som medel för framtida rekrytering. Detta kan vara en möjlighet för dig som tycker att ovanstående teknikområden verkar intressanta och utmanande och vill få möjligheten att få jobba med dessa även efter utfört examensarbete.

Vad du blir en del av

Saab Dynamics är ett företag med produkter riktade till både civil marknad men främst till försvarsindustri. I produktportföljen återfinns understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem. På mekanikavdelningen i Karlskoga arbetar vi med flertalet av företagets produkter men huvudinriktningen är mot våra understöd-, missil- och undervattensystem.

Sektionen för Analysis & System Engineering har ett flertal ansvarsområden, dessa innefattar bl.a analyser inom hållfasthet, strukturdynamik, termodynamik, strömningsmekanik, inner- och ytterballistik samt raketmotorteknik.

Sista ansökningsdag

15-12-2021

Kontaktperson

Thomas Steiner, Chef
thomas.steiner@saabgroup.com
073-4461954

Noomi Linder, handledare
noomi.linder@saabgroup.com
+46 102171609

Sebastian Edbom, handledare
sebastian.edbom@saabgroup.com
+46 102171608

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.