Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete: Sammanslagning av stereomätningar till global 3D representation

Location
Linköping, Sweden
Contact
Kerstin Eriksson
Hans Holmgren
Closing date
30 December 2020 Apply for this job!

Vad du blir en del av

Saab Dynamics har en lång tradition inom bildbehandlingsområdet och är kompetenscenter för bildbehandling i Saab-koncernen. Bildbehandlingssektionen består just nu av ca 15 personer och arbetar många olika tekniker inom bildbehandlingsområdet.

SAAB har en lång erfarenhet av stereoteknik och 3D rekonstruktion och kan med en implementation av SLAM (simultaneous localization and mapping) i realtid scanna ett område och bygga en 3D karta från ett eller flera kalibrerade stereopar.

På uppdrag av kund behöver vi nu utveckla vidare förmågan att fusionera överlappande stereomätningar till en global 3D modell. Världens representation skall på ett effektivt sätt kunna uppdateras allt eftersom kamerariggen navigerar runt och samlar nya stereoobservationer, samtidigt som det är viktigt att behålla de bästa mätningarna från en viss position. Valet av datastruktur och förmågan att utföra beräkningar parallellt kommer vara viktigt för att nå en hög prestanda i systemet. Huvuddelarna i exjobbet handlar om att välja och implementera metod för hur världen skall representeras, uppdateras och renderas.

För att kunna göra ett snabbt och robust system är det viktigt noggrant studera och utnyttja systemets förutsättningar. Det finns goda möjligheter att samla in och använda testdata från en skarp miljö för att utvärdera vald algoritm.

Resultatet skall rapporteras skriftligt och det ska hållas en halvtids-/slutpresentation på Saab.


Din roll

I examensarbetet ingår en grundlig litteratursökning för att välja den metod som bäst lämpar sig för att lösa problemet. Vald algoritm skall implementeras och integreras i ett befintligt system.


Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet. 

Kontaktperson

Hans Holmgren +46 13 186532