Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete: Tändrörsatrapp

Location
Karlskoga, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Din framtida utmaning

Bakgrund

Behov av uppdatering i hanteringsfunktionen på tändrörsatrapp till Drill Round 545C.

Övningsmodellens handhavande bör överensstämma med  skarp granat; ”Train as you fight”.

Beskrivning av examensarbetet  

Examensarbetet innebär att ta fram tändrörsatrapp som hanteras på samma sätt då den är monterad på en inert hanteringsatrapp/granat, jämfört med ett tändrör i skarpt läge på en riktig granat. Arbetet innebär att designa och ta fram underlag i CAD (3Dx) på tändrörsatrappen.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för 1 antal student med intresse för CAD/konstruktion.

Du är i slutet av er högskole-utbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 15 hp examensarbete.

Vad du blir en del av

Saab Dynamics är ett företag med produkter riktade till både civil marknad men främst till försvarsindustri. I produktportföljen återfinns understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem. På mekanikavdelningen i Karlskoga arbetar vi med flertalet av företagets produkter men huvudinriktningen är mot våra understöd-, missil- och undervattensystem.

Sista ansökningsdag

15-12-2021

Kontaktperson

Inga-Lena Erngren, Chef

073-446 1566

Johan Thorn, kontaktperson/handledare

073-446 1368

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.