Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete, Teknisk objektorienterad mjukvaruutveckling med Matlab - 30 HP

Linköping, Sweden
Closing date: 30 November 2023

Arbetet ska resultera i en vägledning till hur utveckling av tekniska applikationer i Matlab, exekverbara parallellt i Linux och Windows, ska bedrivas.

Din framtida utmaning

Bakgrund

Som mjukvaruutvecklare kommer du huvudsakligen att arbeta med utveckling av verktyg och programvaror som används i hållfasthets- och lastarbetet vid utvecklingen av våra produkter, exempelvis Gripen.

Beroende på tillämpning så jobbar vi med olika programspråk, exempelvis objektorienterad Matlab, C++, C# och Fortran. Många av programmen som utvecklas har grafiska användargränssnitt samt integration med relationsdatabaser.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet ska antingen resultera i grövre riktlinjer inom alla de frågeställningar som upptas i denna beskrivning, eller mera detaljerade riktlinjer av ett urval av dessa. Frågeställningarna kan uppdateras under arbetes genomförande.

Systemdesign:

Vilka arkitekturmönster passar för olika applikationstyper och hur implementeras dessa i Matlab?

Detaljdesign:

Vilka designmönster passar för klassdesign och hur implementeras dessa i Matlab?

Implementering:

  • Vilka riktlinjer ska beaktas vid konstruktion av grafiska användargränssnitt?
  • Vilka riktlinjer ska beaktas vid konstruktion av klasser?
  • Vilka funktioner för objektorientering i Matlab bör undvikas?
  • Vilka riktlinjer bör gälla vid dokumentation i källkod? Matlab erbjuder i sig själv ett visualiseringsstöd som bör analyseras.

Enhetstestning:

Vilka riktlinjer ska beaktas vid enhetstestning av modell- och GUI-klasser i Matlab och hur bör enhetstest konstrueras, exekveras och felutfall uppfångas?

Regressionstestning:

Vilka riktlinjer ska beaktas vid regressionstestning av en applikation och hur bör regressionstest konstrueras, exekveras och felutfall uppfångas?

Driftsättning:

Vilka riktlinjer ska gälla vid driftsättning i Saabs Linux- och Windowsmiljö?

Modellering:

Hur kan UML bäst användas för modellering och vilket verktygsstöd kan rekomenderas?

Examensarbetet är tänkt att genomföras av en person under första halvåret 2024.

Den du är idag

Du läser sista året på civilingenjörsutbildning gärna med maskin, teknisk fysik eller datateknik som inriktning. Du är som person har ett stort intresse för mjukvaruutveckling, är drivande och har bra samarbetsförmåga.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Gruppen "Metoder, verktyg & Data - hållfasthetsdimensionering" tillhör området Strukturanalys inom affärsområdet Aeronautics. Vårt huvudansvar är utveckling och förvaltning av:

  • Metodik för hållfasthetsanalyser
  • Verktyg och program för hållfasthetsdimensionering och lasthantering
  • Hållfasthetsdata för våra material och förband

Våra huvudsakliga kunder är hållfasthetsingenjörer som utför hållfasthetsdimensioneringen samt lastingenjörer som tar fram laster i pågående och framtida affärsprojekt, exempelvis Gripen och GlobalEye. Vi finns på en internationell arena i industriprojekt samt även forsknings- och utvecklingsprojekt.

Kontaktperson

Erik Hörberg, Sektionschef Metoder, Verktyg & Data inom Strukturanalys

0734-182961

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.