Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete: Uppgradera vår applikation Mission Support System till Microsoft .NET 5

Location
Linköping, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Vill du jobba med mjukvaruutveckling i framkant och samtidigt vara en del av ett internationellt industriprojekt med spjutspetsteknologi? Då är detta ett exjobb för dig!

Bakgrund

Det behövs en utredning om vilken påverkan det skulle bli att byta från .NET 4 till .NET 5. Man behöver även göra en utredning för att byta ut / titta på alternativ för kommunikationsramverket baserat på WCF. Ett förslag är att använda gRPC istället.

Beskrivning av examensarbetet

Exjobbet ska ta reda på vilka konsekvenserna blir i vår applikation (Mission Support System), bland annat hur stort jobb det skulle bli att byta (tex. Hur ser C++-kopplingen ut mot .NET, distribuerade transaktioner).

Exjobbet ska även ta fram en prototyp med vår applikation som kör på .NET5.

Examensarbetet bedrivs helt eller delvis på plats hos Saab Aeronautics i Linköping. Lämpliga avgränsningar i arbetet diskuteras gemensamt för att nå en rimlig omfattning beroende på om du ska göra examensarbetet själv eller tillsammans med någon annan.

Vi välkomnar nytänkande idéer och dina/era egna förslag på detaljer inom arbetet!

Den du är idag

Vi söker dig som är högskoleingenjör inom till exempel datateknik eller mjukvaruutveckling eller annan relevant utbildning.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Området Markstödsystem inom Saab Aeronautics utvecklar stödsystem till bland annat Gripen. Mission Support System (MSS) är ett av dessa och är Gripens taktiska planerings- och utvärderingssystem. MSS består bland annat av en rad applikationer som körs på en kraftfull PC. I systemet kan piloten exempelvis skapa rutter, planera kommunikation, sensorer och få stöd att göra bränsleberäkningar. När planeringen är klar laddas uppdraget till flygplanet. Efter landning utvärderas det inspelade uppdraget, och man kan analysera data från planets sensorer och skapa rapporter. Att MSS fungerar bra är en förutsättning för ett lyckat flyguppdrag. MSS är ett .NET / C# -baserad client/server-system med microsoft SQL-server och en desktopapplikation baserat på WPF-ramverket. Du kan läsa mer om Mission Support System på vår hemsida: https://www.saab.com/products/Mission-Support-System.

Sista ansökningsdag

2021-12-15

Kontaktperson

Per Hedberg, chef

+46 13 183834

per.hedberg@saabgroup.com

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a learning culture, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to keep people and society safe.