Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete Upplösningsförbättring med Generative Adversarial Networks

Location
Linköping, Sweden
Contact
Kerstin Eriksson
Hans Holmgren
Closing date
30 December 2020 Apply for this job!

Vad du blir en del av

Saab Dynamics har en lång tradition inom bildbehandlingsområdet och är kompetenscenter för bildbehandling i Saab-koncernen. Bildbehandlingssektionen består just nu av ett femtontal personer och arbetar med många olika tekniker inom bildbehandlingsområdet.

Vi har med vår drönare spelat in dataset bestående av både färgbilder i det visuella spektrat och monokroma bilder i det långvågiga infraröda spektrat. Vi skulle gärna vilja få bort aliasing samt höja upplösningen i bilderna. En möjlig väg kan vara att använda Generative Adversarial Networks. Vi har möjlighet att spela in ytterligare bildmaterial för att använda i träningen av nätverken.

Resultatet skall rapporteras skriftligt och det ska hållas en halvtids-/slutpresentation på Saab.

Din profil

Examensarbetet är lämpligt för 1-2 civilingenjörsstudenter med bildbehandlingsinriktning.


Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet. 

Kontaktperson

Hans Holmgren +46 13 186532