Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete: Utökad regenerering

Malmö, Sweden
Closing date: 29 November 2023

Bakgrund

Huvuduppgiften för en svensk ubåt är att agera i det dolda under ytan och återföra besättningen till säkerhet efter ett utfört uppdrag. Så länge båten befinner sig under ytan är möjligheterna att lyckas goda. En begränsade faktor är mängden energi som båten för med sig och det konstanta effektuttag som krävs för att driva både maskineri och diverse utrustning som besättningen behöver. Om det finns möjlighet till en resurseffektivisering i ett system bör denna utredas, utvärderas och förhoppningsvis implementeras i ett framtida projekt, då dessa direkt bidrar till en ökad flexibilitet för besättningen och uppdraget.

Hydraulik används till en uppsjö olika förbrukare för att bland annat kontrollera ventiler, motorer och cylindrar. En del av komponenterna använder stora mängder olja, vilket är kopplad till en hög energiförbrukning. Genom en alternativ ventiluppsättning är det möjligt att återanvända den returnerande oljan, även känt som regenerering, och på så sätt minska flödesbehovet från pumpen och i förlängningen effektbehovet.

Uppgift

Din uppgift blir att, med handledning, utvärdera ett hydrauliksystem och identifiera lämpliga förbrukare att studera vidare. När ett urval gjorts ska dessa förbrukare byggas upp som dynamiska modeller, med syftet att undersöka hur väl regenerering fungerar för de utvalda konsumenterna. Jämförelser görs mot den konventionella utformningen på ventilstyrningen och en slutsats dras baserat på ett antal driftsfall.

Genomförande

Insamling och analys av systemdata i form av rörschema, 3D-underlag och komponentdata. Simulering sker med en programvara som tillåter dynamiska modeller, företrädesvis MATLAB Simulink. Vid behov kommer systeminformation ske genom intervjuer med berörda ingenjörer på Saab-Kockums, däribland konstruktörer, systemägare och systemsäkerhet.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap

Kontaktpersoner:

Anette Lilja

anette.lilja(at)saabgroup.com

+46 102164975

Daniel Cederlund

daniel.cederlund2(at)saabgroup.com

+46 102174223

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.