Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete: Utveckling av slingreistansmätare för EMC

Location
Linköping, Sweden
Closing date
30 January 2021
Apply for this job!

Vi arbetar med elektronikutveckling från koncept till layout, test och verifiering.
 

Din framtida utmaning

Överallt används elektronik som blir alltmer avancerad, kompakt, energisnål och arbetar med allt högre frekvenser. Vi använder mer och mer trådlös teknik på gott och ont. Samhällets växande beroende av elsystem och kommunikationssystem ställer idag allt hårdare krav på att inget stör något annat eller låter sig störas, det är vad vi kallar för EMC. Viktiga delar av EMC är design, mätteknik, test och verifiering.
 

Bakgrund

EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet, hur man samarbetar inom samhället med det elektromagnetiska spektrat som är en begränsad gemensam resurs och hur man får olika system att fungera utan att delarna stör varandra. Det finns lagliga, kommersiella, tekniska, militära, praktiska och teoretiska aspekter inom EMC. Viktiga delar av EMC är design, mätteknik, test och verifiering.

De elektriska fält, magnetfält eller radiofrekvent strålning som en produkt befinner sig i kallar vi för elmiljö. En mobiltelefon sänder en nyttosignal för att kommunicera med basstationen, men kan samtidigt störa radioapparater och annan elektronik, i princip kan allt ses som störning av elmiljön. Störningar kan gå trådlöst som en elektromagnetisk våg i rymden eller följa ledningar, och en apparat kan störa eller störas. Kort sagt har vi sändare‑kanal‑mottagare och EMC arbetet försöker hantera alla tre delarna.


Ett klassiskt sätt är att försöka avskärma sig från omgivningen genom täta metallådor och skärmade kablar mellan dessa. Men vad händer om kabeln inte sitter fast ordentligt? Hur ska man upptäcka och spåra ett läckage av störning som beror på en kabel och dess kontaktdon? I befintliga system som används?
 

Beskrivning av examensarbetet
Din utmaning i detta examensarbete är att utveckla hårdvara och mjukvara för ett mätinstrument som mäter impedansen i en slinga och presentera resistanser t.ex. över ett kontaktdon. Ett tidigare exjobb har undersökt mätmetoder och skapat en första prototyp. Det som återstår är att välja och utveckla hårdvara utifrån dessa erfarenheter, samt mjukvara för beräkningar och presentation. Målet är ett fungerande portabelt mätinstrument som vi kan använda här på Dynamics för att kontrollera våra olika projekt.

Examensarbetet består av elektronikutveckling, bl.a. analog drivning av spolar, LNA och filter, DAC och ADC, BMS samt display i form av ett portabelt mätinstrument, inklusive mjukvara.

Arbetet ska dokumenteras i en skriftlig rapport och presenteras muntligt.
 

Den du är idag
Vi tror det här projektet passar dig som är intresserad av mätteknik, elektromagnetism och elektronik som ska genomföra ett examensarbete på 30 hp på en civilingenjörs-, eller mastersutbildning. Erfarenhet av mätteknik, elsystem, radioteknik eller elektronikkonstruktion är en fördel men inget krav. Du bör ha lätt att se mönster och helheter men samtidigt vara intresserad av detaljer, intresserad av teori men praktiskt lagd.
 

Examensarbetet kan utföras av en eller två personer. Två personer kan dela på hårdvara respektive mjukvara. Examensarbetet anpassas till de sökandes bakgrund och intresse.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.
 

Placeringsort är Linköping.

Arbetet är lämpligt för en eller två personer.

Du/ni är i slutet av er civilingenjörsutbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 30 hp examensarbete. Specifika krav på erfarenhet och genomförda kurser sätts för respektive examensarbete.
 

Vad du blir en del av
Saab Dynamics utvecklar elektronik av yppersta världsklass i säkerhetskritiska applikationer och som dessutom ska fungera i de mest extrema miljöer av kyla, värme, vibrationer, störningar och strålning. Produkterna ska fungera felfritt från första sekund ‑ även efter 25 år.
 

Sista ansökningsdag

31-01-2021

Kontaktperson

Mattias Karlsson, Chef

010-216 8166

Claes Tegenfeldt kontaktperson/handledare

010-216 8166
 

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.