Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete: Virtuell-fysisk simulering av styrsystem i flygplan

Location
Linköping, Sweden
Closing date
30 December 2020
Apply for this job!

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Om tjänsten

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Område Flygteknik, Vapen och Navigering är en del av Aeronautics utvecklingsavdelning och har till uppgift att utveckla funktioner och förmågor inom teknikområdena styrsystem, flyg- och systemteknisk vapenintegration, motorintegration, aerodynamik, flygmekanik, navigering och prestanda för bemannade och obemannade flygande produkter. Vårt område är uppdelat på 13 sektioner och har totalt ca 240 medarbetare.

Styrsystem ansvarar för utveckling och underhåll av styrsystemen för framförallt Gripen. Vi är tre sektioner med 60 medarbetare totalt som är inblandade i många olika projekt. Verksamheten har en kärna för att effektivt stötta vidareutveckling av Gripen och civila flygplan. Ansvaret spänner över projektledning, utveckling och integration av komplett delsystem, systemsäkerhet, reglerteknik, övervakning och monitorering samt test och verifiering. I våra uppdrag ingår också forskning och produktutveckling.

 

Din framtida utmaning

Styrsystemet i ett flygplan är ett av de mest kritiska systemen. Framtida flygande plattformar går allt mer mot elektrifiering och en nyckelteknologi är elektriska aktuatorer för manövrering av flygplan. I en gemensam satsning mellan Saab och Linköpings universitet byggs en fullskalig testrigg, s.k. Iron Bird, för styrsystem. Riggen finns på LiU och är ämnad att stötta forskningen kring elektrifiering av styrsystemet. I detta examensarbete kommer en design av ett komplett aktuatorsystem för flygplan att tas fram och implementeras i riggen som en mix av virtuella och fysiska aktuatorer. Det innebär att en del hårdvara körs som modeller i realtid medan annan hårdvara finns fysiskt installerad i riggen och möjliggör studier av ett komplett system. I arbetet ingår att utveckla en strategi hur virtuella och fysiska delar ska arbeta tillsammans och ställa upp en kravbild på systemet för att möjliggöra samkörning. Modeller av elektrohydrostatiska och elektromekaniska aktuatorer med dess reglering behöver utvecklas och anpassas för att kunna köras i realtid.

Arbetet kommer att bedrivas både på Saab Aeronautics och i labbet på Linköpings universitet.

 

Den du är idag

Vi söker en eller två personer med intresse för modellering och simulering där teori varvas med experimentell verksamhet. Du/Ni studerar till civilingenjör eller master och ska påbörja examensarbetet vårterminen 2021. Arbetet spänner över flera discipliner och man bör ha kompetens inom matematisk modellering av fysiska system, reglerteknik, elektriska system och hydraulik.

Varmt välkommen med din ansökan!


Kontakt
Klara Grönhagen, Rekryterande Chef

klara.gronhagen@saabgroup.com

+46 73 4188341

Alessandro Dell’Amico, kontaktperson

alessandro.dellamico@saabgroup.com
+46 73 4185888