Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensarbete: Ytterballistik för raketdriven KE-pil

Location
Karlskoga, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Granatgeväret Carl Gustaf, är ett rekylfritt pansarvärnsvapen konstruerat enligt bakblåsprincipen. Det har i detta system funnits tankar på att skjuta en raketmotordriven KE (Kinetic Energy) pil, vilket innebär att projektilen uppnår överljudshastighet. En stor del av denna pil kommer att innehålla krut samt svepa över ett stort Machtalsintervall, det innebär stor variation av tyngdpunkt och tryckcentrum. Detta gör att det är en utmaning att aerodynamiskt stabilisera KE-pilen. Din utmaning blir att hitta en metod för aerodynamisk stabilisering som ger den högsta sluthastigheten samt hög träffsannolikhet.

Din framtida utmaning

Bakgrund

Aktiva skydd på bepansrade fordon är oftast anpassade för att skydda mot pansarvärns -granater och -missiler, d.v.s. hot som flyger med ca. 300 m/s. Ett sätt att ta sig förbi dessa skydd kan vara att använda en projektil som flyger med med betydligt högre hastighet; en Kinetisk Energi-projektil, något som vanligen skjuts ut ur en kanon på stridsfordon eller stridsvagnar. I den här studien är förutsättningen att projektilen skjuts från ett rekylfritt manburet vapensystem, där den större delen av den kinetiska energin tillförs med hjälp av en raketmotor i den ytterballistiska fasen. 

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet omfattar att analysera en raketdriven KE-pil från en ytterballistisk synvinkel. I arbetet ingår att värdera fördelar och nackdelar med olika metoder för att aerodynamiskt stabilisera en raketdriven KE-pil. Exempel på detta kan vara fenstabilisering, rotationstabilisering eller motståndsstabilisering. Parametrar som skall undersökas i studien är förutom den aerodynamiska stabiliteten, träffprestanda, sluthastighet för KE-pilen, samt inverkan på raketmotorn vid rotationsstabilisering. Arbetet kommer att ha fokus på att med hjälp av CFD (Computational Fluid Dynamics) verktygen Ansys CFX eller Ansys Fluent ta fram aerodynamiska data för att kunna värdera de olika stabiliseringskoncepten. Vidare så kommer Matlab användas för att beräkna träffsannolikheten för de olika koncepten.

Den du är idag

Examensarbetet lämpar sig för 1-2 personer med civilingenjörsambitioner inom fluidmekanik & aerodynamik. Examensarbetets längd är 20 veckor. Arbetet utförs på plats i Karlskoga tillsammans med handledare härifrån.

Då vi ser examensjobb som medel för framtida rekrytering kan detta vara en möjlighet för dig som tycker ovanstående teknikområden verkar intressanta och utmanande att få jobba med det här även efter utfört examensarbete.

Vad du blir en del av

Saab Dynamics är ett företag med produkter riktade till både civil marknad men främst till försvarsindustri. I produktportföljen återfinns understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem. På mekanikavdelningen i Karlskoga arbetar vi med flertalet av företagets produkter men huvudinriktningen är mot våra understöd-, missil- och undervattensystem.

Sektionen för Analysis & System Engineering har ett flertal ansvarsområden, dessa innefattar bl a analyser inom hållfasthet, strukturdynamik, termodynamik, strömningsmekanik, inner- och ytterballistik samt raketmotorteknik.

Sista ansökningsdag

15-12-2021

Kontaktperson

Thomas Steiner, Chef

073-4461954

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.