Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete

Karlskrona, Sweden
Closing date: 29 November 2023

Examensarbete, 30 HP: Värmeåtervinning ombord marina plattformar

Sektionen HVAC & Hjälpsystem ansvarar för de maskinsystem som behandlar värme, ventilation, brandbekämpning och alla vattenburna system ombord de fartyg Saab Kockums konstruerar och vidmakthåller. Ett av dessa system är HVAC och luftkonditionering som använder kylmaskiner. Examensarbetet går ut på att undersöka om det går att ta tillvara på restvärmen från kylmaskinerna för att skapa ett bättre och mer energieffektivt system

Din framtida utmaning

Bakgrund Fartygens inomhusklimat är anpassade för både varma och kalla klimat. I båda fallen ska temperaturen inombords i många utrymmen hållas lika, oavsett utomhusklimat. Det gör att värme- och kylkapaciteten ombord överdimensioneras mot normalfallet, eftersom det behöver klara både extrem värme och extrem kyla men vanligtvis verkar någonstans på mitten. I dagsläget skickas det varma vatten som genereras av kylsystemet över bord och värmen återbrukas inte - detta är vad vi vill undersöka vidare.

Saabs klimatmål innefattar bland annat att minska utsläppen av växthusgaser från verksamheten med 33 procent till 2030 (jämfört med 2017) samt att öka resurseffektiviteten genom cirkulära flöden. Vi har som mål att skapa cirkulära flöden genom ökad återvinning från produktionen och att minska miljöavtrycket från våra produkter genom att stödja utveckling av hållbara produkter och innovationer. En applikation av detta skulle kunna vara värmeåtervinning från kylmaskinerna.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att ta fram en konceptstudie för hur fartygens kylmaskiner kan brukas som värmepumpar för värmeåtervinning ombord. Studien kommer att innefatta, men inte begränsas till:

-nulägesanalys

-idégenerering

-problemsökning

-komponentval

-systemdesign

-observationer och besök ombord marina plattformar

-hållbarhetsanalys

-analys av viktpåverkan

Teorin är att kylmaskinerna kan verka som värmepumpar eftersom de i praktiken är designade som värmepumpar, där det är kyleffekten som söks och brukas istället för värmen. I dagsläget skickas det varma vatten som genereras av kylsystemet över bord. Uppgiften går ut på att undersöka om det går att ta tillvara värmen från kylmaskinerna och nyttja den så att kylmaskinerna kan användas till generering av både kyla och värme. Detta istället för att ha olika system för olika temperaturlägen. Det hade resulterat i att kylmaskinerna ombord kan brukas som både kylmaskiner och värmepumpar vilket kan innebära en stor energieffektivisering ombord.

Den du är idag

Du/ni är i slutet av en ingenjörsutbildning inom marin- eller maskinteknik, alternativt ett motsvarande program, och ska påbörja ett examensarbete om 30 HP våren 2024. Arbetet är lämpligt för 1–2 st. studenter med intresse för maskinsystem så som HVAC, hjälpsystem, energiteknik och hållbarhet inom marin- och maskinteknik. Meriterande är genomförda kurser eller kunskaper inom marin konstruktion, CAD, elektronik, systems engineering, kravhantering, termodynamik och marina regelverk (t.ex. SOLAS och DNV).

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Som examensarbetare hos HVAC & Hjälpsystem kommer du att ingå i en grupp med djup kompetens, driv, engagemang och teamkänsla. Vår avdelning är inblandad i hela systemets livscykel dvs. från kravanalys och produktframtagning till konstruktion, driftsättning och verifiering. Vi erbjuder ett spännande och varierande arbete med marina plattformar så som ytstridsfartyg, minröjning och stab- och lagsfartyg i världsklass.

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Affärsområdet Kockums är världsledande inom sitt segment när det gäller utveckling, produktion och underhåll av ubåtar, ytfartyg och marina system.

Produktportföljen innehåller ubåtar med Air-Independent Propulsion (AIP) -system, ytfartyg som innehåller den mest avancerade stealth-tekniken samt minsvepning och snabba patrull- och lotsbåtar. Kockums levererar även delsystem och komponenter för integration i marina lösningar med kunder över hela världen.

Vänligen observera att urvalet sker efter sista ansökningsdatum har gått ut. För komplett ansökan krävs CV och personligt brev.

KONTAKTPERSON Carl Snaar, Chef HVAC & Hjälpsystem 073-434 1377 carl.snaar@saabgroup.com.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.