Skip to content Go to main navigation Go to language selector
student.jpg

Examensarbete,30 hp Lastberäkning med ZEUS

Linköping, Sweden
Closing date: 15 December 2022

Målet är att utvärdera ett enklare lastberäkningsprogram som kan användas i konceptfas för utveckling av framtida flygplan.

Din framtida utmaning

Bakgrund

På sektionen ”Laster” arbetar vi med att beräkna och uppskatta laster som flygplanet och dess olika delar utsätts för, dvs. krafter, tryck moment mm. Beräkningarna görs på flygplanets skrov, dess olika delsystem (t.ex. bränsle, luft, landställ) samt yttre utrustning (vapen och fälltankar). För dessa beräkningar används idag till största del egenutvecklade program med indata från t.ex. operationsanalys, aerodynamik, flygmekanik eller grundflygplansystem. Vi arbetar mest med Gripen men även med saabs civila flygplan och SK60

Beskrivning av examensarbetet

Ditt uppdrag kommer att bestå i att utvärdera ZEUS som lastberäkningsprogram. De kan t.ex. handla om att beräkna laster i tidiga projektskeden, luftlastfördelningar eller skalning av laster för yttre utrustningar.

Beroende på hur lång tid dessa moment tar kan ett, flera eller ytterligare moment bli aktuella.

I den kommersiella programvaran ZEUS finns möjlighet att modellera flygplansgeometrier för lastanalys och lastberäkning som sedan jämförs med verifierad aerodata

Ditt uppdrag blir att utvärdera ZEUS som lastberäkningsprogram för olika typer av lastberäkningar. Förutom den att utvärdera lastberäkningen i sig så är även en utvärdering av användarvänlighet och kartläggning av förmågan hos ZEUS en del av arbetet

Examensarbetet är tänkt att genomföras av en person under första halvåret 2023.

Den du är idag

Du läser sista året på civilingenjörsutbildning gärna med flygtekninsk inrktning, maskin eller teknisk fysik. Du är som person analytisk, drivande och har bra sammarbetsförmåga. Har du kunskap om FE-modelllering är det meriterande.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter.

Gruppen "Laster" som tillhör området Strukturanalys inom affärsområdet Aeronautics. Laster består idag av 7 medarbetare som arbetar med olika typer av beräkningar, det kan handla om beräkning av statiska maxlaster för statisk dimensionering eller sekvenslaster för livslängds och skadetålighetsanalyser. Vi har delat in oss i 4 teknikområden:

  • Laster för helt flygplan
  • Systemlaster
  • Laster på yttre utrustning
  • Laster på civila flygplan

Lastberäkningarna används sedan av hållfasthetsingenjörer för dimensionering av flygplansstruktur och delsystem.

Sista ansökningsdag

15-12-2022. Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Kontaktperson

Johan Lothigius, Chef laster

+46 73 4183196

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.