Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Examensjobb: Fladderövervakning - Förbättring av Matlab-verktyg för realtidsövervakning vid flygprov med Gripen E

Location
Linköping, Sweden
Contact
Lise-Lott Wärnelius [C]
Elin Hess
Closing date
31 October 2020 Apply for this job!

Din roll
 

Bakgrund

Fladder beskrivs bl.a. på YouTube, se t.ex. ”The flutter effect” eller ”Flutter at a glance”, den senare från NASA Langley CRGIS. Flygplansskrovets fartegenskaper provas genom att succesivt öka flygplanets hastighet samtidigt som förändringar av skrovets modala egenskaper, dess egenfrekvenser och dämpning, övervakas i realtid och utvärderas i efterhand. Informationen återges sedan till utvecklingsorganisationen för modellverifiering.
 

Beskrivning av examensarbetet

Detta examensarbete behandlar realtidsanalys av data vid fladderprovning. Genom att uppdatera och förbättra ett av de Matlab-program som används under den mest kritiska fasen av fladder-utprovningen underlättas övervakningen av flygplansstrukturen under själva flygprovet.

Nedan följer ett förslag på hur examensarbetet skulle kunna utformas. Detta kan justeras och omformas efter preferens, tidsram och förmåga:

Kort introduktion till Fladder-provning, teori och praktik.
Framtagning av flödesschema för Matlab-programmet i dess nuvarande form.
Uppdatera Matlab-programmet m.a.p. ett antal saker relaterat till utvärdering och presentation av data i realtid, t.ex:

  • Ökad robusthet och användarvänlighet av programmet.
  • Förfina presentationen av tidsdata i realtid för att förenkla beslutsfattandet om fortsatt utprovning.
  • Införa ytterligare funktioner för analys av tidsdata i realtid samt presentation för användaren.
     

Din profil

Examensarbetet kräver viss förståelse för strukturdynamik och signalanalys, samt erfarenhet av programmering i Matlab. Kunskap inom områdena flygdynamik, aeroelasticitet, frekvensanalys, filtrering av tidssignaler samt modal-analys är en fördel men inget måste. En djupare teoretisk kunskap kommer att utvecklas under projektets genomförande.


Vad du blir en del av

På den växande avdelningen Flygprov på Saab finns en grupp som arbetar med fladderprovning. I princip går gruppens verksamhet ut på att bedriva provverksamhet för att verifiera flygplansskrovets strukturella egenskaper som funktion av hastighet, så kallad Fladder-provning. Gruppen lägger stor vikt vid att utprovningen ska ske på ett effektivt och säkert sätt för att nå det övergripande målet, att designa och bygga ett flygplan utan fart-begränsningar.
 

Sista ansökningsdag

2020-10-31

Kontaktinformation

Karin Forsberg, Manager

073- 418 2619

Philip Andersson, Master Thesis Supervisor

073- 418 6502

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.