Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Installation in HQ

Flygledarelever sökes till högteknologiskt flygledarcenter

Umeå, Sweden
Closing date: 30 September 2023

Vill du hjälpa oss att ta flygbranschen in i framtiden? Sök till Flygledarutbildningen för Saab Digital Air Traffic Solutions vid vårt högteknologiska center i Sundsvall.

Vad krävs för att bli flygledare i Saab Digital Air Traffic Solution?

Har du ett flygintresse och vill jobba i en miljö där du ges möjlighet till ett spännande arbete och samtidigt kan bidra till digitalisering och teknologisk utveckling i absoluta världsklass? Kan du dessutom hålla huvudet kallt i stressade situationer, ha förmågan att hantera och hålla koll på många saker samtidigt, fatta snabba beslut, gillar att ta ansvar, är snabb på att uppfatta saker och har en bra planeringsförmåga?

Då kan vi erbjuda ett spännande och varierande yrke på SDATS vid vårt Remote Tower Centre i Sundsvall där du, tillsammans med dina kollegor är mitt i händelsernas centrum. Flygledare i Saab Digital Air Traffic Solution är ett stimulerande jobb som innebär ansvar med fokus på att se till att människor, inom vårt luftrum och på de flygplatser där vi leder flygtrafiken, tar sig från A till B på ett säkert, effektiv och sätt med minsta möjliga påverkan på miljön.

Hur blir jag flygledare i Saab?

För att bli flygledare går du vår utbildning på cirka 2,5 år där första delen genomförs på Entry Point North som ligger i Malmö. Denna del tar ca 1,5 år. Utbildningen är både teoretisk och till stora delar praktisk med realistiska övningar i simulator. Den sista delen av utbildningen sker i verklig miljö på Remote Tower Center Sundsvall där du också kommer att erbjudas jobb när du genomfört hela utbildningen med godkänt resultat.

Kvalifikationer och behörigheter

  • Gymnasieexamen enligt skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800), med minst godkänt betyg i ämnena matematik A/1, svenska A/1, engelska A/5.

  • Fullt frisk fysiskt och psykiskt

  • Synskärpan på avstånd, med eller utan optimal korrigering, ska vara 6/9 (0,7) eller bättre för vardera öga. Synskärpan med båda ögonen ska vara 6/6 (1,0) eller bättre.

  • Om korrektion behövs får ögats refraktion (brytningsfel) inte överstiga + 5 / -6 dioptrier i någon meridian.

  • Om du har laseropererat ögonen, kontakta Transportstyrelsen/Luftfart för information.

  • Intyg som styrker sökandes värden får inte vara äldre än 3 månader

  • Normalt färgseende

  • Normal hörsel

Om du uppfyller de formella kraven kommer du att bjudas in till att göra våra kognitiva urvalstester. Du måste klara dessa och våra personliga intervjuer för att bli antagen till utbildningen. En tjänst i Saab Digital Air Traffic Solution som flygledare kräver dessutom att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Saab Digital Air Traffic Solutions flygledartester är indelade i fyra faser och bl.a. ingår i testpaketet FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test Package), utvecklat av Eurocontrol som mäter och de egenskaper som krävs för att bli flygledare. FEAST består av två delar som båda är datorbaserade. Dessa äger rum i Stockholm 17-19 oktober 2023.

Urvalsprocessen innehåller också en kompetensbaserad intervju, läkarundersökning och säkerhetskontroll.

Urvalstester

Fas 1 och 2, FEAST-tester.  

Datorbaserade anlagstester som mäter om du har de anlag och förmågor som krävs för att klara utbildningen och jobbet som flygledare. Testerna är på engelska. Exempel på anlag som vi testar: förmåga att fatta beslut, minnas och komma ihåg information, simultankapacitet, perceptuell snabbhet och tredimensionell förmåga. Om du klarar fas 1-testerna bjuds du in till fas 2. Fas 1-testerna tar cirka 3 timmar och fas 2-testerna tar cirka 5 timmar. Saab Digital Air Traffic Solution följer Eurocontrols rekommendationer som säger att man bara får göra testerna en gång. Kontakta oss om du redan har genomfört FEAST-testerna.

Fas 3, personliga egenskaper

Klarar du alla tester i fas 1-2 är nästa steg en intervju. I denna undersöker vi personliga egenskaper som behövs för att bli flygledare. Exempel på egenskaper kan vara stresstålighet och samarbetsförmåga.

Fas 4, medicinsk kontroll och säkerhetskontroll

I fas fyra genomförs medicinsk kontroll och säkerhetskontroll. Medicinskt intyg utfärdas av Transportstyrelsen enligt de myndighetskrav som finns.

Ansök till utbildningen

Uppfyller du våra grundkrav kommer du att få ett e-mail med en inbjudan till urvalstest. Om vi måste begränsa antalet testplatser kommer vi att bjuda in dem som ansökt först, så vänta inte med att söka. Vi siktar på att göra Fas 1 och 2-tester under hösten. Testerna genomförs i en datorsal med ca 12-18 deltagare. De personliga intervjuerna kommer troligen att hållas i oktober. Utbildningen är planerad att starta vecka 6, 2024.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab Digital Air Traffic Solution har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Ansökan inklusive betyg efter gymnasieexamen, CV och personligt brev skickar du in genom att trycka på knappen nedan. Följ instruktioner noga.

Kontaktpersoner:

Albin Eriksson, Operativ chef SDATS: Mobil: 0734378620, e-post: albin.eriksson@saabgroup.com
Andreas Lenner, Unionen: Mobil: 0734372095, e-post: andreas.lenner@saabgroup.com

Vad du blir en del av

Saab Digital Air Traffic Solution AB (SDATS) är ett helägt dotterbolag till Saab. Bolaget fokuserar på att marknadsföra, sälja samt utveckla och driva digitala flygtrafikledningssystem på den globala marknaden. Saab Digital Air Traffic Solution driver idag flygtrafikledning för fyra flygplatser från Remote Tower Center Sundsvall; Saab Linköping Airport, Örnsköldsvik Airport, Sundsvall-Timrå Airport samt Scandinavian Mountain Airport (Sälen).

https://www.saab.com/sites/saab-digital-air-traffic-solutions

Digital flygtrafikledning växer i hela världen, drivet av behov att säkerställa flygtrafikledning, med en ökande flygtrafik och samtidigt kunna erbjuda säkra och mer kostnadseffektiva lösningar på en konkurrensutsatt marknad. Vi har idag en internationell kundbas och vi arbetar aktivt på att expandera vår verksamhet med breda erbjudande från tekniska leveranser, och stöd kring myndighetsgodkännande till operativ leverans av flygtrafikledning, både i Sverige och internationellt.

Vi erbjuder ett arbete i en dynamisk miljö, där arbetsglädje, samarbete och driver goda prestationer som i sin tur skapar möjligheter till utveckling för dig, våra medarbetare såväl som kunder och affärspartners.

Vi ser fram emot att utveckla framtiden tillsammans med dig!  Välkommen med din ansökan!