Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
quality-management.jpg

Förändringsledare till Aeronautics!

Linköping, Sweden
Closing date: 22 September 2024

Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.

Din roll

Drivs du av att verka i en informationsbaserad, datadriven och högteknologisk bransch? Då är du en av oss! I vår resa mot framtiden är vi nu i behov av dig som kan bidra till ökad förändringstakt, stärkt förändringsledarskap och höjd verksamhetsutvecklingsförmåga.

Rollen inbegriper att vara en inspirationskälla för att skapa förändringskraft, innovation och framgång både inom affärsenheten och de enskilda affärsområdena. Du sprider budskap om effektivisering, verksamhetsutveckling och förändringsledning inom affärsenheten, vilket bidrar till att driva organisationen framåt och säkerställa dess fortsatta tillväxt och utveckling.

Ditt arbete kommer bland annat inbegripa följande:

  • Verka i nära samarbete med ledningsgrupper och chefer och stötta dem både i det strategiska och i det operativa förändringsarbetet.

  • Att samarbeta med och stödja förändringsledare i organisationen.

  • Leda och driva förändrings- och verksamhetsutvecklingsuppdrag.

  • Bidra med erfarenhet och kunskap om metoder och verktyg inom förändringsledning och verksamhetsutveckling och vidareutbilda chefer och ledare inom området.

Din profil

Vi tror att du som söker brinner för förändringsledning och verksamhetsutveckling. Du har hög lyhördhet i kombination med förmåga att entusiasmera och engagera. Vi tror vidare att du har tidigare erfarenhet från förändringsarbete och ledarskap på affärsområdesnivå. Du är också insatt i metoder och verktyg kopplat till förändringsledning. Du har med fördel arbetat med informationsflöden och IT-system för informationshantering sedan tidigare, gärna i verksamheter som innefattar produktutveckling och/eller -tillverkning. Du kan med säkerhet hantera och optimera informationsflöden inom produktionslivscykeln samt säkerställa att det finns effektiva informationssystem.

Om du tidigare har arbetat i och är certifierad användare av Prosci ser vi det som en merit.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.

Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.

Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här

Med tanke på stundande semestertider kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Men tycker du att tjänsten låter intressant? Sök redan idag! Du kan ansöka både på svenska och engelska. Vi ser fram emot din ansökan!