Skip to content Go to main navigation Go to language selector
information-technology-services-334524531.jpeg

Funktionsutvecklare Mjukvara, Primärdata & Navigering

Linköping, Sweden
Closing date: 1 September 2022

Vi söker nu en person som kan utveckla Gripens navigeringssystem till nya nivåer. Är du intresserad? Läs mer nedan och ansök!

Din framtida utmaning

Som mjukvaruutvecklare inom Primärdata och Navigering Gripen CD kommer du att jobba med problemlösning och vidareutveckling av programvara och apparatmodeller för navigering och positionering. Du får genomföra projekt och utredningar från att de inkommer från kund eller operatör, via design och testning, fram till att genomförd lösning ska presenteras för myndighet och slutanvändare.

En del av dina arbetsuppgifter kommer att omfatta information till piloten i flygplanet och du kommer då samarbeta med ingenjörer inom HMI och Beslutsstöd, samt direkt med piloter, för utvärdering och återkoppling på dina lösningsförslag.

I arbetet ingår även verksamhet i olika flygsimulatorer. Både provning och utveckling av simulatormodeller och verktyg.

  • Konceptuell design utifrån krav och kundspecifikationer
  • Presentera dina lösningsförslag för godkännande av experter
  • Planering, genomförande och dokumentering av vald lösning
  • Verifiering och testning i flygsimulator och flygprov
  • Presentation av genomförd lösning för myndighet och slutanvändare

Din profil

Du har en ingenjörs- eller datateknisk utbildning. Erfarenhet av navigeringssystem, sensorer och utveckling av flygande system är meriterande.

Vi jobbar i verktyg och språk som Dimension, Doors, Pascal, Ada/Fortran, C++, MATLAB och på sikt även GIT, Bitbucket och Python. Du har ett genuint brett teknikintresse och en vilja att utveckla verksamheten inom mjukvara och modeller.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Vi på Primärdata och Navigering Gripen CD är ett 10-tal medarbetare som finns i Linköping. Vi är en del av avdelningen Aircraft System Design and Development som ingår i Saab Aeronautics.

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter.

Du kan läsa mer om Saab Aeronautics på vår externa hemsida.