Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Installation in HQ

Gruppchef för kraftelektronikutveckling

Göteborg, Sweden
Closing date: 26 February 2023

Vill du arbeta på en kreativ arbetsplats och bidra till säkrare samhällen?

Vi söker en kollega med kunskap och intresse för att leda våra fantastiska medarbetare inom kraftelektronikutveckling för radarsystem i Göteborg.

Din roll

Som medlem i vår ledningsgrupp leder du verksamheten för din grupp och bidrar till avdelningens mål och strategier. I dag är vi en ledningsgrupp med erfarna och hjälpsamma kollegor som stöttar varandra i det dagliga arbetet och det är viktigt att det är just så.

Tillsammans kommer vi att arbeta för vår vision att implementera effektivare sätt att arbeta och aktivt driva organisationen framåt i linje med Saabs strategier och övergripande mål.

Du kommer att ansvara för en av flera grupper som utvecklar kraftelektronik för samtliga av våra radarsystem. På gruppen sektionen arbetar runt 10 konstruktörer som du blir chef för.

Det är viktigt att du kan och vill coacha och leda din personal så att de får bra förutsättningar att utvecklas och att lyckas med sina åtaganden. Gott samarbete med dina chefskollegor för att vi skall lyckas med hela vårt åtagande är också en viktig förutsättning och möjlighet.

Ditt ansvar innefattar

 • Att coacha och leda din personal till att nå uppsatta mål och strategier

 • Utveckling, integration och verifiering av kraftenheter realiserade som kassetter eller boxar, samt kraftlösningar på digital- och mikrovågskort

 • Konstruktionsansvar för ingående produkter

 • Bidra till att utveckla gemensamma processer och verktyg

 • Kraftlabb

Din profil

Det är viktigt att du har förmåga och intresse för att utveckla och stärka dina medarbetare. Som chef behöver du ha kommunikativa ledaregenskaper för att skapa engagemang och energi. Som chef på Saab kommer du att utvecklas med hjälp av dina kollegor, samt i utvecklingsprogram.

Vi tror att du har bäst förutsättningar att lyckas om du har någon form av ingenjörsutbildning och har kunskap och intresse inom ett eller flera områden nedan:

 • Passion för teknik och produktutvecklingsprinciper

 • Kraftelektronik

 • Kraftsystem, kraftfördelning

 • Produktutveckling inom elektronikområdet

 • Kunskap om verktyg och utvecklingsmiljöer för elektronikutveckling

 • Förmåga och intresse för att leda, utveckla och utmana dina medarbetare

 • Starkt driv, uthållighet och förmåga att generera energi

 • Kunskap om design för producerbarhet

 • Erfarenhet av organisationsutveckling

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här
 

Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.