Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Installation in HQ

Head of Operational Analysis

Linköping, Sweden
Closing date: 18 December 2022

Vi tillverkar inga vanliga konsumentprodukter. Vi utvecklar stridsflygplan vars operativa användbarhet och taktiska förmåga kan vara avgörande i försvaret av vårt lands gränser och vår demokrati. Nu söker vi en chef för området Operationsanalys, vars uppgift är just att säkerställa den operativa nyttan i både våra befintliga som framtida produkter.

Din roll

För att säkerställa att våra produkter alltid är designade för högsta operativa användbarhet och taktiska förmåga givet våra kunders krav och hotbild har vi ett antal medarbetare med pilot- och stridsledningsbakgrund från försvarsmakten samt breda tekniska ingenjörer och simuleringsexperter som kontinuerligt utvärderar hur våra produkter står sig mot kvalificerade motståndare och våra kunders behov.

Just nu utvärderar vi Gripen E/F och de olika leveranserna som går till kund, men vi ser också bortom horisonten och arbetar med vilka förmågor som kommer vara avgörande för nästa generations stridsflyg. Med bred och djup kunskap om Sveriges hotbild och försvar samt expertkunskap inom konkurrenters och motståndares förmågor arbetar vi nära våra kunder för att säkerställa att våra produkter möter deras behov nu och i framtiden.

Vi söker dig med ambition, engagemang och vilja att leda och utveckla ett team på ca 15-20 operationsanalytiker. Som chef över området Operationsanalys kommer du att arbeta nära systemledningen för Gripen E/F och spela en viktig roll för att säkerställa kvalitet och användbarhet på alla delleveranser av komplett vapensystem till både svensk och brasiliansk kund.

Du kommer också att arbeta långsiktigt och ingå i ledningsgruppen för den nystartade (från 1 dec) avdelningen Future Design inom Gripen Design, där vi jobbar gemensamt med nya koncept och demonstratörer för framtida flygsystem samt ytterligare utvecklar vår kultur och arbetssätt för att kunna möta en värld i ständig förändring.

Vi tror att ett öppet klimat där allas åsikter och idéer är välkomna, är en förutsättning för vår framtida utveckling, och ser fram emot att få ta del av dina unika tankar och erfarenheter.

Din profil

För att lyckas i denna roll krävs det att du har en gedigen bakgrund och erfarenhet från försvarsmakt eller försvarsindustri inom luftdomänen. Du har ett stort intresse för produkternas användning och en förståelse för validering av taktisk förmåga och gärna även domänkunskaper inom ämnet och Saabs produktportfölj. Ett innovativt förhållningssätt och välutvecklat strategiskt tänkande kommer att hjälpa dig i rollen.

Du har ett genuint intresse för andra människor och deras drivkrafter, är trygg i ditt ledarskap, lyhörd och har en naturlig förmåga att bygga och upprätthålla relationer.

Det är viktigt för oss att du har ett accepterande förhållningssätt till andra människor oavsett vem du möter. Respekt och värdighet bör vara ledord för dig i alla sammanhang.

Välkommen med din ansökan till en tjänst där det finns möjlighet att både utveckla och utvecklas.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

What you will be a part of

Aeronautics

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter. Läs mer om oss här

Som medarbetare på Aeronautics blir du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och supportande medarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Avdelningen Future Design inom Gripen Design är en nystartad avdelning från 1 december och kommer fungera som en katalysator och fokalpunkt vars huvudansvar är att vässa vår förmåga och leda exekveringen av de uppdrag som är inriktade mot forskning och utveckling av framtida stridsflygsystem.

Hos oss blir du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och supportande medarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär. Inom avdelningen lägger vi stort värde i att skapa en inkluderande kultur där varje medarbetares bidrag gör skillnad och där det är helheten som definierar om vi lyckas eller inte.

Saab är stolt karriärföretag 2022 - läs mera här

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.