Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Installation in HQ

Head of Quality & Airworthiness management

Linköping, Sweden
Closing date: 10 October 2023

Din roll

I rollen som Head of Quality & Airworthiness management organisation, är du BU Designs representant inom kvalitets- och luftvärdighets-frågor och arbetar aktivt tillsammans flertalet av övriga delar av affärsenheten BU Gripen.

Som chef över ”Quality & Airworthiness management organisation” leder du en organisation som har ansvar för kvalitetsledning/kvalitetssäkring, luftvärdighets och luftfartsmyndighetsrelaterat arbete samt olycksutredande (Gripen samt SK 60). Detta innefattar arbete med designtillstånd/designregelverk för Gripenutveckling/verifiering samt gränssnitt mot produktion, flygprov och våra Gripen operatörer.

Du kommer fokusera på att uppnå resultat genom en laginsats och bidra till affärsenheten, BU Gipen Design, övergripande strategi genom att utveckla och omvandla strategier och strategiska mål till funktionella mål och handlingsplaner.


Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara:

  • Säkerställa organisatorisk effektivitet genom gott ledarskap och vägledning för Kvalitet- & Luftvärdighetsfunktionen

  • Säkerställa att strategiska mål och kvalitetsmål omsätts i praktiken inom affärsområdet.

  • Leda och/eller stödja implementeringen av effektiva kvalitetsmetoder och uppföljningar i den dagliga verksamheten

  • Leda och koordinera kvalitetsaktiviteter i verksamheten

  • Tillhandahålla ämneskompetens och stöd inom kvalitets och luftvärdighetsområdet för affärsenheten inklusive olycksutredningskompetens

  • Kontinuerligt arbeta med, initiera och leda förbättringar och förändringsledning

  • Representera Kvalitetsfunktionen i samspel med externa och interna parter

Din profil

Vi söker dig med erfarenhet av ledande roller.
Ditt agerande är ett föredöme i organisationen vad gäller ledarskap, kommunikation, affärsmässighet och leveranssäkerhet. Ditt arbete kännetecknas av engagemang, samarbete och tro på att teamet är starkare än individen. Det är viktigt att du har en accepterande inställning till andra människor oavsett vem du möter.


Det är av stor vikt att du innehar stark kommunikationsförmåga då du kommer att representera funktionen både internt och externt och du interagerar väl med både intressenter och kollegor över kulturella barriärer. Det är en självklarhet att du har mycket goda kunskaper inom svenska och engelska.


Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter. Läs mer om oss här

Som medarbetare på Aeronautics blir du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och inkluderandemedarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Aeronautics Kvalitets & Luftvärdighetsfunktion är idag en del av BU Designs, Business Support och består av 15 anställda. Områdets huvudansvar innefattar kvalitets- och luftvärdighetsarbetet inom ramen för designtillstånd SE.EMAR.21J.013.


Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.