Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
quality-management.jpg

Head of Quality – Bli Saab Aeronautics nya kvalitetschef

Linköping, Sweden
Closing date: 9 June 2023

Din roll

I rollen som kvalitetschef, Head of Quality, är du affärsområdets representant inom kvalitetsfrågor och arbetar aktivt tillsammans med affärsenheter och koncernkvalitet.
 

Då vår nuvarande kvalitetschef går vidare till nya utmaningar finns nu chansen att fortsätta den operativa och strategiska utvecklingen av verksamheten. Det är viktigt med ett starkt affärsmannaskap och en förståelse för kvalitetskravens inverkan för affärsframgång.


Du leder och samordnar kvalitetsarbetet inom affärsområde Aeronautics och ansvarar för att ledningssystem dokumenteras, underhålls och utvecklas för att ständigt stödja affärsförmågan och uppfyllandet av statliga och andra intressenters krav. Detta innefattar arbete med standarder, kundkrav och interna regelverk, som alla ska hanteras enligt praxis.


Du kommer fokusera på att uppnå resultat genom en laginsats och bidra till affärsområdets övergripande strategi genom att utveckla och omvandla strategier och strategiska mål till funktionella mål och handlingsplaner.


Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara:

  • Säkerställa organisatorisk effektivitet genom gott ledarskap och vägledning för Quality-funktionen, inklusive resultatstyrning

  • Säkerställa att strategiska mål och kvalitetsmål omsätts i praktiken inom affärsområdet.

  • Leda och/eller stödja implementeringen av effektiva kvalitetsmetoder och uppföljningar i den dagliga verksamheten

  • Leda och koordinera kvalitetsaktiviteter i verksamheten

  • Tillhandahålla ämneskompetens och stöd inom kvalitetsområdet för affärsområdet

  • Samordna interna och externa revisioner, utvärderingar och sammanställa resultatrapporter och förslag till förbättringar.

  • Kontinuerligt arbeta med, initiera och leda förbättringar och förändringsledning

  • Representera Kvalitetsfunktionen i samspel med externa och interna parter

Din profil

Vi söker dig med erfarenhet av ledande roller inom kvalitetsledningsområdet. Du behöver goda kunskaper om Quality Management och relaterade standarder, t.ex. EN9100/ISO 9001. Vi ser att du har kunskap om revisionsledning eller liknande verksamhet. Du har en examen relaterad till Quality Management eller motsvarande högskoleutbildning. Du har flerårig arbetslivserfarenhet från ledande befattningar, gärna från större organisationer, och är mycket trygg i ditt ledarskap.


Det är starkt meriterande om du har god förståelse och beprövad kunskap om de viktigaste industristandarderna (ISO 9001/14001/45001/27001) samt standarder och regelverk kopplade till flyg- och försvarsindustrin (RML/SE-EMAR, EASA, AQAP 2110).

Ditt agerande är ett föredöme i organisationen vad gäller ledarskap, kommunikation, affärsmässighet och leveranssäkerhet. Ditt arbete kännetecknas av engagemang, samarbete och tro på att teamet är starkare än individen. Det är viktigt för oss att du har en accepterande inställning till andra människor oavsett vem du möter.


Det är av stor vikt att du innehar stark kommunikationsförmåga då du kommer att representera funktionen både internt och externt och du interagerar väl med både intressenter och kollegor över kulturella barriärer. Det är en självklarhet att du har mycket goda kunskaper inom svenska och engelska.


Om du har kunskap och erfarenhet av att arbeta med Lean eller andra agila metoder och/eller har utbildning som revisor/lead auditor är det meriterande.


Tjänsteresor förekommer så körkort med behörighet B är ett krav.


Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 


Vad du blir en del av

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter. Läs mer om oss här

Som medarbetare på Aeronautics blir du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och inkluderandemedarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Aeronautics kvalitetsfunktion är en del av Aeronautics Business Support och består av 14 anställda. Vi stödjer affärsområdet inom områdena Kvalitetsledning, ledningssystemkoordinering, Internrevision, Informationshantering och Datasekretesshantering. Vi arbetar i nära samarbete med affärsområdets verksamhet och Saab Group Functions för att säkerställa en högkvalitativ ledningssystemsnivå som säkerställer efterlevnad av Aeronautics komplexa flygkrav.

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.