Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Industrialisation Engineer

Location
Järfälla, Sweden
Closing date
31 August 2022
Apply for this job!

Industrialisation Engineering är en avdelning inom Production i Järfälla utanför Stockholm, där vi har många spännande projekt på gång. Arbetet kommer innebära projekt och uppdrag riktat mot både Combat Systems och Electronic Warfare, samt intern verksamhetsutveckling inom produktion.

Din roll

Som Industrialiseringsingenjör tar du det tekniska helhetsansvaret för introduktion av nya produkter samt utveckling av nuvarande kapabilitet som möjliggör att vi möter mål avseende arbetsmiljö, kvalitet, ledtid och kostnad. Du bidrar och leder industrialiseringsrelaterade aktiviteter inom våra produktprojekt för både Combat Systems och Electronic Warfare. Du har ett övergripande tekniskt ansvar för att säkerställa producerbarhet i produktion för de produkter och projekt som du är ansvarig för. (NPI-projekt, ändrade kapacitetsbehov, nya förädlingsprocesser). Du ansvarar för att initiera behov av nya, eller förändring av befintliga tillverkningsmetoder för att nå satta mål, inkluderat investeringar. Du deltar och/eller driver verksamhetsutvecklingsprojekt och utvecklar interna metoder och/eller processer. 

Din profil

Du har minst en BSc inom maskinteknik och 5 års erfarenhet inom produktion eller tillverkande industrier. Du har bra kunskaper och intresse för Lean Manufacturing och Six sigma principerna. Dina egenskaper är att vara; ansvarsfull, flexibel, drivande, lätt att samarbeta med, lyhörd, lojal, engagerad och har ett självledarskap. Du pratar flytande svenska och kommunicerar obehindrat på engelska.

Arbetsuppgifter:

 • Bidra till att produktprojekten följer industrialiseringsprocessen och upprätthåller en hög nivå av industrialiseringskunnande 
 • Bidra med produktionsrelaterade delar i utvecklingsprocesser t.ex. PDR, CDR, TRR, PRR. Som delta i DFM för produktens design, ex, bidra till att definiera lämplig produktstruktur, val av bästa tillverkningsmetod, för en god producerbarhet 
 • Initiera och leda verksamhetsutvecklingsprojekt
 • Ansvara för Transfer of Technology (ToT) till andra länder, där så förekommer
 • Analysera behov och utföra produktionsrelaterade investeringar
 • Definiera och utveckla produktionsflöden och produktionslayouter.
 • Analysera, utveckla och förbättring befintliga förädlingsprocesser
 • Analysera, utveckla och förbättra internlogistiska flöden
 • Leda Make/Buy-ärenden för produktion 
 • Utbilda kollegor och hålla presentationer 
 • Skriva instruktioner 
 • Bidra till att samordna det industrialiseringsmässiga arbetet som vi gör med övriga Saab-siter, främst siterna i Göteborg och Huskvarna.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.

Vi är ett team av industrialiseringsingenjörer med ”Vi-känsla”, i blandade åldrar och med olika kompetensområden. Vi har en jämställd arbetsmiljö där vi värderar varandra högt och arbetar systematiskt med arbetsmiljön. Du kommer vara en del av en expansiv fas för produktionen i Järfälla med många pågående och kommande projekt. 

  

Sista ansökningsdag: 2022-08-31

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Observera att du kan ansöka på antingen svenska eller engelska.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.