Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
information-technology-services-334524531.jpeg

IT-Ninja

Stockholm - Järfälla, Sweden
Closing date: 30 June 2023

Vi söker en Windows- och Linuxkunnig person som kan vara med och hjälpa oss ta fram och vidareutveckla stridsledningssystem till det svenska Flygvapnet.

Din roll

Arbetet består av att vi integrerar olika mjukvaruprodukter på vår säkra Windowsplattform som vi härdar efter konstens alla regler, eftersom våra system har väldigt höga krav på IT-säkerhet.

Vi tar fram system som skall köras på kommersiell hårdvara. Vi levererar hela system inklusive hårdvara, så arbetet kan även innefatta etablerande av referenssystem i våra egna lokaler, men även installation och driftsättning i Flygvapnets anläggningar.

Vår primära slutkund är det svenska Flygvapnet där vår utvecklingsorganisation har ett unikt förtroende. I nära samarbete med Försvarets materielverk och företrädare för Försvarsmakten och Flygvapnet utvecklar och vidmakthåller vi militära lednings- och informationssystem som är avgörande för Flygvapnets funktion i fred, kris och krig. Även arbete mot kunder i andra delar av världen kan bli aktuellt. Arbetet bedrivs i huvudsak på plats i Järfälla.

Din profil

Du får gärna tidigare ha arbetat som Systemadministratör eller Systemutvecklare och vi arbetar framförallt med följande områden, så det är bra om du har erfarenhet av några av dessa:

  • Windows Server & klient
  • Active Directory
  • Powershell
  • OS Deployment
  • IT-säkerhet, logghantering, härdning
  • Nätverk
  • VMWare
  • Linux
  • Python

Vi är ett sammansvetsat team på ett tiotal personer som nu behöver växa i takt med efterfrågan på våra system. Det är lätt att komma in i teamet och samarbete, ödmjukhet och prestigelöshet är ledord hos oss. Det är alltid nära till någon att fråga, på samma sätt som att det förväntas att alla ska hjälpa de andra om det behövs.

Eftersom vi är ett relativt litet team kommer alla i teamet att komma i kontakt med de flesta arbetsuppgifterna, så du kan förvänta dig att du kommer att lära dig mycket inom flera områden som nämns ovan.

Vi är också en del av ett större projekt som utvecklar ett tiotal olika system vilket ger stora möjligheter till professionell och personlig utveckling.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här

Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.