Skip to content Go to main navigation Go to language selector
manufacturing.jpg

Kraftprovare

Göteborg, Sweden
Closing date: 30 December 2022

Din roll


Du kommer att bli en del av vårt produktionsteam som ansvarar för montering och provning av produkter/enheter för våra olika radarsystem.

Som provare inom produktionen ansvarar du för trimning, provning och felsökning av olika delar till våra radarsystem.

Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att
- utföra test på enhetsnivå

- felsöka och reparera produkter

- kravställa utfört arbete enligt IPC-standard
- aktivt läsa och förstå ritningar samt dokument på svenska och engelska

- dokumenthantering och avvikelsehantering inom befintlig process
- bidra med ständiga förbättringar inom området kvalitet, leverans och
   ekonomi
- delta i kundkontakt
- medverka i utbildning och fadderverksamhet
- på ett tydligt sätt kunna kommunicera status på arbetet på de enheter du
  ansvarar för

Rollen tillhör IF Metalls avtalsområde.

Din profil


Vi söker dig som har erfarenhet av provning. Du ska ha en god instrumentförståelse då vissa tester kräver byggnation av mindre testplats.

Delar av arbetet görs i mätriggar, men även manuella mätningar och uppkopplingar förekommer ofta. Instrumenten som används är allt ifrån universalinstrument till nätverksanalysatorer.


Dina personliga egenskaper är viktiga då vi ställer stort krav på samarbete och din förmåga att vara lyhörd inom organisationen.

Du behöver vara flexibel för att hantera ständiga förändringar i flödet och har lätt att kommunicera.
Vi ställer höga krav på tekniskt intresse, uthållighet och noggrannhet.Vi ser gärna att du har en teknisk utbildning/bakgrund.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av


Produktionsenheten för Cabinets Assembly ansvarar för montering och provning av enheter som sitter i ett flertal av våra system. Vi har en bred produktportfölj som gör att det är en utmaning då vi jobbar med både nyproduktion samt service och garantiåtagande. Vi är idag ca 20 personer i denna verksamhet.

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här

Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.

Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.