Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
quality-management.jpg

Kvalitetschef Aerospace Systems

Linköping, Sweden
Closing date: 11 March 2024

Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.

Din roll

Är du en ledare med ett driv att utveckla både medarbetare och verksamhet? Delar du uppfattningen att framgång är något vi skapar tillsammans?

Vi söker Dig som vill vara med att leda och utveckla verksamheten inom Aerospace Systems.

Som kvalitetschef på Aerospace Systems ansvarar du för ledning och utvecklingen av Aerospace Systems kvalitetsförmåga i syfte att uppfylla våra operativa och strategiska mål. Du skapar förutsättningar för ett proaktivt och stödjande kvalitetsarbete, samtidigt som du kravställer och stödjer verksamheten i det dagliga arbetet. Du har ansvar för en avdelning med ca 30 medarbetare, inklusive två sektionschefer, inom kvalitets- och miljöområdet. Kvalitetsavdelningen omfattar kompetensområdena kravhantering, ledningssystem, kundkvalitet, mätsystem, produktions- och utvecklingskvalitet samt leverantörskvalitet.


Våra förväntningar på dig är att du ständigt utvecklar vårt kvalitetsarbete och vårt kvalitetssystem så att det lever upp till kunder och myndigheters krav. Du leder våra olika kvalitetsforum och Product Safety Board. Vidare representerar du vår enhet i olika externa forum, mot kunder och certifieringsorgan.


Utöver det ansvarar du för linjebudget och att operativa och strategiska mål uppfylls. I detta ingår att säkerställa att avdelningen och dess medarbetare har förutsättningar och förmåga att möta nuvarande och framtida behov.


I arbetsuppgifterna ingår att planera, leda och utveckla avdelningens arbete, vilket inkluderar:

  • Ansvar för att vi når våra kortsiktiga och långsiktiga mål 

  • Kontinuerlig utveckling av avdelningens, teamets och varje individs förmåga

  • Arbeta nära kunder och leverantörer i våra program och utvecklingsprojekt

  • Ansvara för utveckling av verktyg och metoder

  • Ansvar för avdelningens budget och ekonomiska uppföljning


Som kvalitetschef rapporterar du till Affärsenhetschefen för Aerospace Systems och ingår i Affärsenhetens ledningsgrupp. Som medlem i Aerospace Systems ledningsgrupp har du en viktig roll i att utveckla affärsenheten till ytterligare framgång i en föränderlig fas.

Din profil

Du är en engagerad och driven ledare med goda kunskaper inom kvalitetsutveckling. Du är både modig och nyfiken i ditt ledarskap och du trivs i en affärsdriven miljö präglad av lagarbete och samarbete. Du har förmågan att motivera och entusiasmera team och individer att prestera. Din ledarstil är kommunikativ, inkluderande, samarbetsvillig och främjar en öppen, förtroendefull och uppmuntrande arbetsmiljö.


Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och du är en person som tar ansvar, är lösningsorienterad, stöttande och en god lyssnare. För att lyckas behöver du ha goda nätverks- och kommunikativa färdigheter. Du är en trygg kommunikatör på både svenska och engelska och du delar information på ett tydligt och relevant sätt, både i tal och skrift.


Du har högskolekompetens eller motsvarande relevanta kunskaper med dokumenterad erfarenhet inom ledarskap och kvalitetsarbete. Det är meriterande med kunskaper/erfarenheter inom kravhantering, processutveckling, 7QC-vertygen, Black Belt, LEAN-metodik, digitalisering och automatisering. Då vi arbetar i en internationell miljö krävs mycket god förmåga i engelska i både tal och skrift.


Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du kommer att vara en del av

Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.


Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.


Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.


Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här


Din placering blir på affärsenhet Aerospace Systems. Aerospace Systems ansvarar för utveckling, industrialisering, tillverkning och teknisk support av flygande strukturer, inklusive system för affärsenhetens externa kunder som Airbus och Boeing. I det ingår ansvar för partnerskapet, genomförandet och vidareutvecklingen av Boeing-Saab T-7A trainer. Affärsenheten har totalt ca 600 anställda.

Vi välkomnar din ansökan på både engelska och svenska.


Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.