Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Kvalitetstekniker Malmslätt LINKÖPING

Location
Linköping, Sweden
Closing date
29 April 2021
Apply for this job!

Kvalitetstekniker till komposittillverkningsprojekt i Malmslätt


Din framtida utmaning

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att:

 • Delta vid uppstartsmöten, granska och dokumentera att specificerade uppgifter
  enligt gällande checklista för uppstartsmöte är utförda.
 • Granska kontrollresultat från utförda kontroller.
 • Analysera, sammanställa och redovisa resultat från utförda kontroller.
 • Registrera avvikelser i system och driva kortsiktiga åtgärder i team till 2D (8D).
 • Vid repetitiva avvikelser rapportera till kvalitetsingenjör och berörd process/funktion.
 • Analysera och rapportera och följa upp kvalitetsresultat från upptäckta trender.
 • Förbereda dokumentation i FAI med planeringsfunktion för överlämning till kvalitetsingenjör.
 • Vara kvalitetsingenjör/kvalitetsledare behjälplig att upprätta leveranscertifikat.
 • Stödja produktionen genom att vara sakkunnig i kundkrav och kvalitetsfrågor.

Den du är idag

Vi söker en person som är noggrann och strukturerad, har vana att leda och driva avvikelser och produktionsstörningar, till din hjälp finns systemverktyg samt kunniga medarbetare. Du tar personligt ansvar för ålagda uppgifter. Du är flexibel och öppen för förändringar i arbetet.

Du har god datorvana och hanterar office programmen som Exel, Word
Praktisk erfarenhet av kvalitetsarbete inom produktion och industriell tillverkning.

Meriterande om du arbetat med komposit och/eller plasttillverkning samt har bas-kunskaper inom kvalitetskontroll inom produktion eller någon form av industriell tillverkning.
 

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift samt körkort krävs för tjänsten. Resor inom länet kan förekomma.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad blir du del av

Kvalitetsfunktionen inom produktion i Malmslätt, Motala och Tannefors och består idag av 15 personer som ansvarar för att styra, stödja och verifiera kvaliteten i hela produktionskedjan fram till leverans.
Kvalitetsstyrningen huvuduppgift är att genom nära samarbete med kvalitetsingenjör, produktionstekniker, planering projektledare och operatörer medverka till att säkerställa att tillverkade artiklar uppfyller process och specificerade produkt och kontrakts krav. Detta görs genom kontroller, avvikelsehantering, datainsamling för att förbättra processer och produkter.