Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
project-management.jpg

Linjechef för Technical Leaders

Stockholm - Järfälla, Sweden
Closing date: 1 September 2024

Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.

Din roll

I rollen som Linjechef för sektionen "Technical Leaders" inom avdelningen Land C4I kommer du att leda och stödja ett team av tekniska projektledare (TPL), delprojektledare (DPL) och systemingenjörer (SEM). Avdelningen har som uppdrag att digitalisera det markbaserade slagfältet. Du ansvarar för personalen inom sektionen och arbetar aktivt med att coacha, vägleda och motivera dem för att uppnå både individuella och gemensamma mål. Fokusområden inkluderar arbetsmiljö, rekrytering, samt utveckling av kompetens och kapacitet.

Du kommer även att vara direkt involverad i den operativa verksamheten, dels i samordning och planering av den operativa verksamheten men också genom att leda utvecklingsarbeten för verksamhetens långsiktiga behov. Viktiga delar i ditt arbete är att se till att vi möter projektens behov, att vi har uppdaterade kvalitetprocesser och att våra medarbetare utvecklas och trivs.

Du har det övergripande ansvaret för att säkerställa förutsättningar och kvalitet i det dagliga tekniska ledningsarbetet. Samtidigt arbetar du parallellt med metodutveckling och bidrar till affärs- och produktstrategi samt andra långsiktiga initiativ. Du deltar aktivt i avdelningens ledningsgrupp, där ni tillsammans utvecklar verksamheten och effektivisera processer, i syfte att vilket möjliggöra hållbar tillväxt av vår verksamhet.

Din profil

Vi söker dig med teknisk förståelse inom system- och mjukvaruteknik, grundad på en universitets- eller militärexamen. Du har erfarenhet av att leda andra ledare som chef och/eller projektledare, och din erfarenhet från arbete med komplexa system och liknande verksamheter är meriterande. Vi värdesätter särskilt ditt intresse för teknik och ledarskap samt din förmåga att möta människor.

I denna roll kommer du att utveckla både människor och teknik och spela en central roll i ledningsgruppsarbetet för att nå våra leverans- och utvecklingsmål. Vårt dagliga arbete kräver att du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.

Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.

Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här


Du kommer att ingå i Business Unit Digital Battlespace Solutions (DBS) och Product Unit C2. Vi är experter på C4I (Command, Control, Communication, and Computer Information System), som är ett av Saabs kärnområden.

Inom Land-avdelningen är vår kärnverksamhet att digitalisera det markbaserade slagfältet. Våra C4I-lösningar tillämpar avancerad IT-säkerhet och integrationsteknik i kombination med Military-off-the-shelf (MOTS) hårdvara och mjukvarupaket. Våra slutanvändare finns representerade på alla ledningsnivåer (från grupp- till högkvartersnivå) och i alla förbandsfunktioner (t.ex. mekaniserade förband, artilleri-, underrättelse-, logistik- och CBRN-styrkor).

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.