Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Luftvärdighetsingenjör till designorganisationen

Location
Linköping, Sweden
Closing date
31 August 2022
Apply for this job!

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.
 

Din framtida utmaning

Som luftvärdighetsingenjör kommer du, tillsammans med dina kollegor på Luftvärdighetskontoret, ansvara för att leda certifierings- och luftvärdighetsarbetet inom verksamheten samt säkerställa att arbetet sker enligt de myndighetskrav och förväntningar som finns.

I Luftvärdighetskontorets ansvar ingår att säkerställa att våra flygande produkter är godkända/certifierade inom vårt civila designtillstånd. Detta innebär att vi ansvarar för certifieringsarbetet och rapportering mot luftfartsmyndighet. I tjänsten kommer du även att arbeta med kvalitetssäkring av vårt interna regelverk, där ditt främsta ansvar kommer vara att säkerställa att vi uppfyller luftfartsmyndighetens krav.

Med tanke på att vårt Luftvärdighetskontor är relativt litet kommer du arbeta omväxlande med breda frågeställningar och detaljfrågor och du kommer att ha mycket kontakter både internt och externt i ditt arbete. Detta ger goda möjligheter till personlig utveckling.

Beroende på din bakgrund och kompetens finns möjlighet att utvidga dina arbetsuppgifter till att inkludera rollen som Compliance Verification Engineer (CVE). Som CVE har man ett direkt ansvar för att säkerställa att våra produkter/modifieringar uppfyller gällande certifieringskrav.

Den du är idag

Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av utveckling av flygande produkter inom ramarna för någon luftfartsmyndighetsstyrd designorganisation, gärna inom den civila sektorn, där du byggt upp en god kompetens gällande luftvärdighetsfrågor och certifiering av flygande produkter. Det kan också vara så att du har en annan bakgrund där du förvärvat din tekniska kompetens inom området flygande produkter på annat sätt och där du byggt kompetens inom området luftvärdighet och certifiering i någon annan luftfartsmyndighetsstyrd tillståndspliktig verksamhet.

I denna tjänst sker all skriftlig kommunikation på engelska, vilket innebär att du måste ha mycket goda språkkunskaper i engelska såväl i tal som i skrift. Då delar av vårt regelverk är på svenska, är god kunskap även i det svenska språket ett krav för tjänsten.

Vi söker dig som har förmågan att tänka analytiskt och har ett inre driv för att nå dina och verksamhetens mål. Du ser det som en självklarhet att kunna arbeta såväl självständigt som i grupp, då social interaktion och samarbete med andra inte innebär några svårigheter för dig. Tjänsten ställer även krav på noggrannhet och struktur.

Följande förmågor, egenskaper och kompetenser är meriterande för tjänsten:

  • Personlig integritet
  • Teknik- och/eller flygintresse
  • Erfarenhet av att läsa/tolka luftfartsmyndighetskrav och skapa/kvalitetssäkra interna regelverk
  • Erfarenhet av systemsäkerhetsarbete
  • Erfarenhet av systemintegration
  • Erfarenhet av Saab 340 och Saab 2000, eller andra liknande flygplan

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter.

Som medarbetare på Aeronautics blir du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och supportande medarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär.

Du kommer att bli en del av avdelningen Special Mission & Regional Aircraft (SMRA), inom BU Aviations Services. Inom Aviations Services återfinns även avdelningarna Flight Operations, Support Solutions, Ground Support Equipment, Camo and Logistic Services och Aviations Training. 

SMRA levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln. Sektionen Design Management and Airworthiness ansvarar bla. för den tekniska ledningen för designverksamheten, konfiguration, certifiering samt vidmakthållande av våra tillstånd.

Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Observera att du kan ansöka på antingen svenska eller engelska.

Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Saab är stolt karriärföretag 2022 - läs mera här

Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.

Läs mer om oss här

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.