Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Manager Embedded DevOps and Test Tools

Location
Göteborg, Sweden
Closing date
8 August 2021
Apply for this job!

Vill du vara en del av den mest innovativa organisationen i Saab?

Vi söker nu efter nästa generation chefer som kan leda vår produktutvecklingsorganisation in i framtiden.

Din roll

Som chef för sektionen Embedded DevOps and Test Tools kommer du att vara en del av ledningsgruppen och rapportera till chefen för Electronics and Embedded Design.

Ditt ansvar innefattar

 • Att coacha och leda din personal till att nå uppsatta mål och strategier

 • Support till avdelningens utvecklingsteam inom embedded-området genom att:
  - Utveckla och vidareutveckla automatiska leveranskedjor där automatisk test ingår
  - Utveckla verktyg för support vid test, t.ex. SAFT
  - Hantera inköpta verktyg för FPGA-utveckling
  - Teknikbevakning inom CI/DevOps/TestTools
  - Utveckla gemensamma processer och utvecklingsmiljö för embedded-verksamhet
  - Samverka med motsvarande verksamheter inom Engineering

Du förväntas inte enbart att arbeta med ditt individuella ansvarsområde. Med övriga medlemmar i ledningsgruppen kommer du att aktivt definiera och uppfylla avdelningens gemensamma mål och strategier samt stödja andra sektioner i deras utmaningar.

Tillsammans kommer vi att arbeta med vår vision att implementera effektivare sätt att arbeta och aktivt driva organisationen framåt i linje med Saabs strategier och övergripande mål.

Surveillance kulturarbete kring områdena Drive, Trust, Expertise and Diversity stärker vår förmåga. Samarbete med andra enheter, avdelningar och affärsenheter är nyckeln för att lyckas.

Sektionen består av cirka 7 medarbetare inklusive konsulter och förväntas växa.

Din profil

Vi letar efter en person med förändringsledaregenskaper och förmåga att stärka sina medarbetare. Som chef behöver du ha kommunikativa ledaregenskaper för att skapa engagemang och energi i organisationen. Det är viktigt att du kan skapa en prestationsdriven kultur inom din sektion.

Nödvändiga färdigheter:

 • Examen från högskola inom en teknisk disciplin eller motsvarande kunskap

 • Affärsförståelse och kundfokus

 • Passion för teknik och produktutvecklingsprinciper

 • Förmåga och intresse för att leda, utveckla och utmana dina medarbetare

 • Förmåga och intresse för att bidra till och uppfylla avdelningens mål och strategier

 • Starkt driv, uthållighet och förmåga att generera energi

 • Kunskap om verktyg och utvecklingsmiljöer för Embedded SW och/eller FW

 • Erfarenhet från Agil utvecklingsmetodik

 • Erfarenhet av komplex mjukvaruutveckling

 • Kunskap om CI/DevOps

 • Kunskap om testautomation och olika testramverk

Önskade färdigheter:

 • Erfarenhet från utveckling av Embedded SW och/eller FW

 • Erfarenhet av organisationsutveckling

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Business Unit Radar Solutions är en affärsenhet inom Surveillance och har cirka 1300 anställda globalt med huvudkontor i Göteborg, Sverige med de största internationella anläggningarna i USA och Förenade Arabemiraten. Radar Solutions tillhandahåller luftburna, markbaserade och marina radarlösningar till världsmarknaden.

Engineering har designansvar för alla nivåer av delsystem för vår radarportfölj, samt för antenn- och mikrovågssystem till alla radar- och elektronisk krigföringssprodukter  inom Surveillance, inklusive stöd för alla leveransfaser i våra kontrakt. Engineering ansvarar för att leverera i tid till överenskommen kostnad till våra projekt, samt att uppfylla våra kostnadsminskningsmål för utveckling och tillverkning.

Engineering har cirka 700 anställda i Göteborg och Luleå.

Electronics and Embedded Design är en utvecklingsavdelning inom Engineering, med ansvar för att utveckla kraftsystem, digitalkonstruktioner samt mjukvara för inbyggda system. Avdelningen har ca 85 anställda.

På Saab letar vi efter nästa generations ledare som tar fram det bästa ur våra anställda. Om du vill vara en del av att leda och bidra till vårt uppdrag, att utveckla och förbättra vår högteknologiska portfölj inom radarområdet och arbeta mot vårt mål att göra människor och samhälle säkra, så har vi jobbet åt dig.

Vi välkomnar dig till en arbetsplats med inspirerande utmaningar där mötet mellan kompetens och personlighet bygger grunden för vår framgång. Vi tror att en öppen miljö, där allas åsikter och idéer är välkomna och en förutsättning för vår framtida utveckling. På Saab får du möjlighet att påverka din karriärutveckling baserat på dina intresseområden.

Sista ansökningsdag: 2021-08-08

Vill du lära känna vår verksamhet och personal lite bättre? Här kan du hitta berättelser från några av våra anställda.

Om du är intresserad av vilka förmåner du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en utmanande miljö, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma mål - att skydda människor.