Skip to content Go to main navigation Go to language selector
customer-service.jpg

Mångsidig Systemingenjör Flygsäkerhetsmateriel

Linköping, Sweden
Closing date: 14 October 2022

Vi söker en mångsidig ingenjör som uppskattar variation i vardagen. Saab erbjuder en bred roll som sträcker sig från tekniska utredningar till teknisk information och utbildning inom ett spännande och användarnära teknikområde.

Din Roll

Du kommer i Din roll stötta kund och brukare i tekniska ärenden som kan uppstå under hela produktens livslängd. Ditt fokus kommer att ligga på underhållsfrågor och Du kommer att jobba i nära samarbete med vår kund. Du ansvarar också för att löpande kommunicera med kund samt övriga medarbetare som berörs av Dina uppdrag.

Inom uppdragen kommer Du att:

  • Driva och genomföra tekniska utredningar eller underhållsberedning som sedan ligger till grund för arbete med underhållspublikationer.
  • Ta fram rapporter, sammanställa statistik eller skapa andra typer av beslutsunderlag.
  • Utveckla materiel eller vara ett stöd till kunden vid utveckling av materiel.
  • Producera underhållspublikationer, främst i form av FMV Teknisk Order.
  • Fungera som expertstöd till övriga i organisationen inom ditt område.

Du kommer även inom Ditt ansvarsområde genomföra utbildning som i första hand riktar sig till underhållstekniker hos våra kunder. Utbildningen har fokus på materielkännedom och underhållsprocedurer och genomförs i mindre grupper.

Rollen är bred och uppdragen är varierande. Allt som oftast arbetar Du från ax till limpa, vilket innebär hela vägen från beredning och kalkylering till genomförande och leverans, och tar hjälp av kollegor eller externa rådgivare när det behövs. Uppdragen vi får in kan vara enkla eller mer komplexa, vilket gör att förutsättningarna är olika i varje uppdrag.

Rollen kräver att Du har en helhetssyn, är lyhörd, samt villig att hjälpa till även utanför Ditt direkta ansvarsområde. Vi förväntar oss att Du är en aktiv part i att lösa problem och komma framåt.

På Saab finns stora möjligheter till personlig utveckling. Detta kan innebära allt från teamledning till fördjupning inom Dina områden.

Din profil

Vi söker Dig som gillar både teknik och dokumentation och som trivs i rollen som problemlösare. Du har god samarbetsförmåga och är kommunikativ samt har förmåga att ödmjukt sätta Dig in i andras perspektiv. Det är viktigt att Du trivs i en roll där Du är den som själv driver arbetet framåt och får saker att hända. Samtidigt som Du är handlingskraftig, inser Du vikten av noggrann analys och välgrundade beslut.

Du har en teknisk utbildning, till exempel högskoleingenjör, kombinerat med några års arbetslivserfarenhet. Erfarenhet av arbete med flygsäkerhetsmateriel och systemsäkerhet är meriterande. Det är även positivt om du har kunskaper om regler för militär luftfart, och om de system och förutsättningar som råder inom Försvarsmakten och Försvarets Materielverk.

Det är en förutsättning att Du har en god förmåga att uttrycka Dig i skrift både på svenska och på engelska.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad Du blir en del av

Affärsområdet Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs forskning, utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Vi säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem och vidareutveckling av våra produkter.

Läs mer om oss här

Som medarbetare på Aeronautics blir Du en del av en organisation som präglas av mångfald, samarbete och supportande medarbetarskap, och där ständigt lärande och balans i livet värderas högt. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där Du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär.

Saab är stolt karriärföretag 2022 - läs mera här

Avdelning Support Solution Design består av ca 100 medarbetare fördelade på fem sektioner. Tyngdpunkten i arbetet ligger inom teknikinformation och underhållsberedning. Våra medarbetare jobbar med tekniska utredningar, teknikinformation, utbildningsmaterial, projektledning och illustrationer, för Saabs produkter eller på direkt uppdrag av våra kunder.

Sektionen Safety Equipment and Publication Engineering med placering i Linköping Malmslätt består av 18 personer som jobbar kundnära med flertalet olika typer av publikationer och tekniska tjänster inom eftermarknadsområdet.

Om Du är intresserad av vilka förmåner som Du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan Du läsa om dem här

Du kan söka tjänsten antingen på svenska eller engelska. Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.