Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Master Thesis, 30 HP: Djupinlärningslösningar till stokastiska differentialspel för distribuerad styrning av multi-agent system

Göteborg, Sweden
Closing date: 31 May 2024

Djupinlärningslösningar till stokastiska differentialspel för distribuerad styrning av multi-agent system

Bakgrund

Utvecklingen i världen pekar mot en situation där samhällen behöver försvara sig mot hot med ökande grad av autonomi, t.ex. drönare och svärmar av drönare. För att utveckla effektiva och tillförlitliga försvarssystem för att bekämpa dessa hot behövs försvarssystem med autonomi i, framförallt inom sensorsystem vars autonoma styrning innebär små risker. Ett sätt att ta fram styralgoritmer för distribuerade sensorsystem är att formulera och lösa spelteoretiska problem. Ett ramverk för detta är förstärkt inlärning i en multiagentkontext. Ett annat mer matematiskt ramverk bygger på stokastiska differentialspel. Där beskrivs dynamiken för varje spelare av en stokastisk differentialekvation med en tillhörande reglerprocess i drift- och diffusionskoefficienten.  Varje spelare har också en egen målfunktion som styr dess preferenser.

Beskrivning av projektet

Projektet handlar om att applicera en djupinlärningsmetod som heter deep fictitious play för att approximera så kallade Nash-jämvikter, d.v.s. lösningar till spelet. Metoden bygger på avancerad stokastisk analys med så kallade Forward Backward Stochastic Differential Equations (FBSDE) och eventuellt även partiella differentialekvationer. En viktig del av arbetet är att förstå den teoretiska formalismen, formulera spelteorin och de approximativa metoderna. Tanken är att applicera metoden på olika tillämpningar med ett fåtal spelare som all antingen spelar med varandra eller i två lag mot varandra.

Din profil

Du är i slutet av din utbildning inom teknisk fysik, teknisk matematik eller liknande. Ett krav är att du läst stokastisk analys och att du gillar avancerad matematik och numeriska metoder. Det är meriterande om du har praktisk erfarenhet av djupinlärning men en stark matematisk bakgrund kan väga upp detta.

Sista ansökningsdag: 2024-05-26

Contact information

Johan Backlund, manager
johan.backlund@saabgroup.com

Master Thesis Supervisor

Adam Andersson

adam.andersson2@saabgroup.com

Benjamin Svedung Wetterv

benjamin.svedungwettervik@saabgroup.com

Saab is a company with a strong people-orientation. We offer a friendly work environment where we support and help each other to be at our best. Continuous learning, career & talent development and employee well-being are examples of areas where we always put the strongest effort to offer great opportunities.

Kindly observe that this is an ongoing recruitment process and that the position might be filled before the closing date of the advertisement.