Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Master Thesis 30 HP: AC/DC-omvandlare med PFC och digital styrning

Location
Göteborg, Sweden
Closing date
19 December 2021
Apply for this job!

Beskrivning av examensarbetet

I nästa generations radarsystem ökar kraven på konfigurerbarhet, styrning och kontroll av kraftsystemet.

Föreslaget examensarbete går ut på att konstruera en 3-fas AC/DC-omvandlare med PFC och digital styrning för att kunna välja utspänning, uppstartsförlopp och reglerparametrar i mjukvara.

Uppgiften kommer att bestå av hårdvarukonstruktion, simuleringar, programmering samt praktiskt arbete i labmiljö.

Saab tillhandahåller en AC/DC-omvandlare med PFC och analog styrning för användning som plattform för test och utvärdering.

Examensarbetet är avsett för två studenter. En grundläggande förståelse för kraftelektronik är en förutsättning. Andra lämpliga färdigheter är:

  • Reglerteknik

  • C/C++

  • Matlab/Simulink

Examensarbetet dokumenteras i en rapport och presenteras genom en halvtids- och slutpresentation.

Din profil

Du är i slutet av din tekniska högskoleutbildning inom Elektroteknik med inriktning kraftelektronik eller reglerteknik och ska påbörja ditt 30hp examensarbete.

Antal deltagare: 2 personer.

Omfattning: 30 högskolepoäng (20 veckor).
 

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Din arbetsplats blir på sektionen Power Electronics Design vid affärsenheten Radar Solutions i Göteborg.


Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en lärande kultur, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma uppdrag - att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle.