Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Master Thesis 30 HP: Elektronisk pulslast för testning av strömförsörjningslösningar för digitala förbrukare

Location
Göteborg, Sweden
Closing date
19 December 2021
Apply for this job!

Beskrivning av examensarbetet

I dagens och framtida radarsystem ökar kraven på digital beräkningskraft. För att förbättra effektförbrukningen av dagens kretsar sänker tillverkarna ständigt matningsspänningen. Det är i dag vanligt med spänningar i intervallet 0,7-3,3V och med stora strömmar och små toleranser. Dessa spänningsnivåer och stora strömmar gör det svårt att testa och verifiera strömförsörjningens funktion.

Föreslaget examensarbete består av tre delar.

  • Undersöka och utvärdera testmetoder för att utvärdera kraftlösningar.

  • Designa en elektrisk last som har möjlighet att pulslasta med höga strömmar (tiotals ampere) och snabba stig och falltider.

  • Ta fram och utvärdera metod för provning på kretskort.

Vikten på de olika delarna är flexibla och kan anpassas. Arbetet kommer innehålla hårdvarukonstruktion, simuleringar och praktiskt arbete i labbmiljö.

Saab tillhandahåller hårdvara för användning som plattform för test och utvärdering.

Examensarbetet är avsett för två studenter. En grundläggande förståelse för kraftelektronik är en förutsättning. Andra lämpliga färdigheter är:

  • Reglerteknik

  • Design av hårdvara

  • Mätteknik

Examensarbetet dokumenteras i en rapport och presenteras genom en halvtids- och slutpresentation.

Din profil

Du är i slutet av din tekniska högskoleutbildning inom Elektroteknik med inriktning kraftelektronik eller reglerteknik och ska påbörja ditt 30hp examensarbete.

Antal deltagare: 2 personer.

Omfattning: 30 högskolepoäng (20 veckor).
 

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Din arbetsplats blir på sektionen Power Electronics Design vid affärsenheten Radar Solutions i Göteborg.


Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en lärande kultur, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma uppdrag - att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle.