Skip to content Go to main navigation Go to language selector
student.jpg

Master Thesis 30 hp: Radarsignalbehandling vid belysning med asynkrona pulser

Göteborg, Sweden
Closing date: 31 December 2022

Bakgrund

I ett flygande spaningsradarsystem av pulsdopplertyp sker måldetektering normalt i frekvensplanet efter Dopplerfiltrering av typen Fast Fourier Transform (FFT). Dopplerfiltreringen görs för att effektivt kunna särskilja rörliga mål och starka markreflexer, så kallat klotter, där den senare signalen normalt dominerar energimässigt. Då radarn belyses av signaler som inte är radarsynkrona, t ex en annan radar, fungerar dock normal spektrumberäkning dåligt för detektering och klassning. Den primära orsaken är att sådana asynkrona signaler ej är stationära och därför är radar-spektrum en dålig representation. 

Uppgift

Avsikten med examensarbetet är att studera signalbehandlingsmetoder för att detektera och klassificera främmande asynkrona pulser i radardata. För att göra en effektiv signalbehandling behövs metoder för klotterundertryckning som inte baseras på FFT, exempelvis den iterativa CLEAN-algoritmen. Experiment med data från verkligheten visar att det kan vara en möjlig väg att gå. När klottret är avlägsnat är det möjligt att applicera metoder för att hitta intressanta egenskaper och strukturer hos pålysande signal, exempelvis riktning, pulsrepetitionsfrekvens, pulslängd.

Genomförande

Vår utvecklingsmiljö är MATLAB. Du kommer att arbeta med i huvudsak simulerade radardata. Verktyg för att skapa relevanta syntetiska data tillhandahålls av Saab.

Resultaten presenteras i en rapport. I det fall då verkliga radardata används delas rapporten upp i en öppen, fritt publicerbar del och en intern del för användning inom Saab.

Din profil

Examensarbetet är lämpligt för en eller två motiverade teknologer med erfarenhet av programmering i MATLAB samt intresse för simulering, radar och signalbehandling. Det är önskvärt med mycket goda kunskaper i matematik. Omfattning: 30 högskolepoäng (20 veckor).

This position requires that you pass a security vetting based on the current regulations around/of security protection. For positions requiring security clearance additional obligations on citizenship may apply.

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radar, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.

Din arbetsplats blir på gruppen Funktioner & Koncept inom produktenheten Fighter & Sensor Core.

Kontakt uppgifter

Per Gustavsson, rekryterande chef 0734-379594

Albert Nummelin, assisterande handledare, 0734-379842

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.