Skip to content Go to main navigation Go to language selector
student.jpg

Master Thesis 30HP, Stöt- och explosionssimulering mot fartyg

Karlskrona, Sweden
Closing date: 15 December 2022

Bakgrund

Saab Kockums utvecklar, underhåller och uppgraderar ytfartyg och ubåtar för bl.a. den svenska marinen. Dessa måste konstrueras för att motstå stöt- och explosionsbelastningar. Detta sker till stor del med hjälp av datorsimuleringar för att analysera explosioners verkan på fartyget och dess komponenter. I detta arbete behandlas explosioner i det omgivande vattnet från t.ex. minor och torpeder. Stötvågsutbredning i vattnet behöver därför modelleras tillsammans med fartygets dynamiska respons. Stötutbredning i vatten kan simuleras med olika modelleringstekniker och samverkan med fartygets skrov utförs med s.k. fluid-strukturinteraktion (FSI). Modelleringen görs med FE (finita element) och bygger på olika metoder så som tryckbelastat skrov, vattnet modellerat med akustisk FE-beskrivning samt avancerad modellering av vattnets fluidegenskaper med FE-eulerbeskrivning.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet är lämpligt för två studenter och syftar till att utvärdera och utveckla simuleringsmetoder för undervattenexplosioners verkan på fartyg. Saab använder idag olika metoder, enligt ovan, vilka varierar i komplexitetsgrad. Arbetsmoment som förutses:

  • Utveckla metoder hos Saab enligt ny kunskap, funktionalitet i beräkningsprogramvara samt nya krav
  • Jämförelse med experimentell data för validering av numeriska simuleringsmetoder
  • Skapa rekommendationer vilken typ av metod som behövs i olika fall

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för dig som är student med intresse för mekanik, fysik och simulering. Du är i slutet av masterutbildning (eller liknande) och ska påbörja ditt examensarbete om 30 HP.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Kockums, ett affärsområde inom Saab, erbjuder en rad flytande och dykande plattformar som ytfartyg och ubåtar för svenska och utländska försvar.

Ni kommer utföra examensarbetet på strukturanalys-sektionen i Karlskrona som ansvarar för dimensionerande beräkningar och materialval.

Sista ansökningsdag: 2022-12-15

Plats: Karlskrona

Kontaktpersoner:

Per Tingskull, Chef, +46 73 434 2596, per.tingskull@saabgroup.com

Johan Sandström, Kontaktperson/Handledare, +46 734 34 2748, johan.sandstrom@saabgroup.com

Annonskategori: Master

Ämneskategori: Material- och beräkningsmekanik

Omfattning: 30 HP

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.