Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Master Thesis 30hp: GMTI radar med nya MIMO-vågformer

Göteborg, Sweden
Closing date: 30 September 2023

Bakgrund

I ett flygande radarsystem med uppgift att upptäcka och följa långsamma mål (s.k. GMTI-radar) som rör sig på marken, är valet av vågformer, utformningen av radarns antenn samt valet av algoritmer viktiga. Dessa faktorer styr vad som är möjligt och bestämmer tex hur små eller hur långsamma objekt som kan detekteras.

Ett exempel på nya vågformer som är speciellt intressant för GMTI-radar är av typen MIMO – Multiple Input Multiple Output – som innebär att elementen i en digital radarantenn skickar ut olika vågformer. För detektion av långsamma markobjekt  medför MIMO-teknik bättre prestanda och öppnar upp för helt nya antenntyper.

Uppgift

Arbetet består av flera delar. En första del är att analysera prestandaparametrar och förstå vad dessa innebär för MIMO-tekniken. Nästa del är att tillsammans med handledare på Saab definiera ett antal olika radarkonfigurationer och lämpliga MIMO-vågformer och ta fram prestandaparametrar genom simulering. Avslutande del är utvärdering av olika fall och vågformer inklusive slutstats och rekommendation kring design av framtida radarsystem.

Genomförande

Vår utvecklingsmiljö är MATLAB och / eller Julia. Kodning och simulering av prestanda görs företrädesvis i någon av dessa miljöer.

Lämpliga konfigurationer av radarsystem tillhandahålls av Saab. Saab tillhandahåller även lämpliga artiklar och metoder att utgå ifrån.

Resultaten presenteras i en rapport. I det fall då verkliga radardata används delas rapporten upp i en öppen, fritt publicerbar del och en intern del för användning inom Saab.

Examensarbetet är lämpligt för en eller två motiverade teknologer med inriktning mot t ex teknisk matematik, fysik eller signalbehandling med erfarenhet av programmering i MATLAB och / eller Julia.

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad blir du en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här

Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.