Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Master Thesis: GNSS Denied Navigation for Gripen CD || Mitigating the impact of losing GNSS in primary airborne navigation systems.

Location
Linköping, Sweden
Closing date
15 December 2021
Apply for this job!

Bakgrund

De flesta luftburna system har navigeringsfunktioner baserade på satellitnavigering (GNSS). GNSS säkerställer en hög grad av noggrannhet som är relativt tillförlitlig och väldigt robust. GNSS är ett så kallat primärsystem. Sekundära system omfattar oftast tröghetsnavigering som bland annat består av navigering med hjälp av magnetfält och gyroskop. Det finns även andra hjälpmedel som VOR/DME- och Non-Directional beacons. Vissa flygplan har till och med använt sig utav stjärnnavigering. Samtliga system som finns ombord flygplan har mycket höga krav på flygsäkerhet och robusthet, det i sig innebär även att de måste vara tillförlitliga i drift.

Det finns scenarion där GNSS inte är tillgänglig under längre perioder av tid (dagar, veckor, månader). Det innebär en ökad arbetsbelastning för piloten samt en minskning av flygsäkerheten och andra icke önskvärda påföljder. I sådana fall är det önskvärt att kunna ostört fortsätta med planets normala verksamhet.

Beskrivning av examensarbetet

I Gripen-systemet finns funktioner som ser till att flygplanet inte störtar i marken i det fallet piloten av någon anledning tappat kontrollen. För att detta ska fungera är det viktigt att systemet hela tiden vet var flygplanet är på väg och hur det förhåller sig till markytan eller andra hinder. För att hantera situationer när satellitnavigering inte är möjlig måste information från andra sensorer utnyttjas för att upprätthålla tillräcklig funktion.

Examensarbetet syftar till att, utveckla och utvärdera en algoritm som utifrån information från sensorer, som bland annat mäter fart, höjd och position, på bästa sätt skattar flygplanets höjd över marken. I arbetet kan ingå att upptäcka och kompensera för fel i sensormätningar i syfte att förbättra funktionen.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara framtagning av matematisk modell för prestanda-estimering, förändra eller föreslå förändringar för en given konstruktion med mål att närma sig önskad prestanda. Ett ”proof of concept” eller en simulerad prototyp kan vara ett positivt och önskvärd utfall av arbetet.

Examensarbetets tyngdpunkt kan anpassas till att ligga på till exempel modellering, signalbehandling och/eller utvärderingsmetoder efter intresse.


Arbetet ska dokumenteras i en skriftlig rapport för SAAB AB och presenteras muntligt. 


Den du är idag

Arbetet är lämpligt för en till två studenter med intresse för flygsystem och sensordatabehandling. Du/ni är i slutet av er civilingenjörsutbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 30 hp examensarbete i början av vårterminen 2022. Kunskap om flygplan, flygsäkerhetskritiska system, avionik, matlab och sensor fusion är fördelaktigt.

Examensarbetet innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på ett svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning.

Vad du blir en del av

Område Primärdata och Navigation i Gripen CD ansvarar för att leverera grundläggande data om fart, höjd, attityd och position till flygplanssystemet och omfattar hela kedjan av hård- och mjukvara från olika primära sensorer till apparater och mjukvara för databehandling. Funktionsområdet omfattar även olika hjälpmedel för inflygning till landningsbas. Vi verkar i flygplanets hela livscykel, såväl funktionsutveckling som vidmakthållande för att säkerställa hög driftstatus på flygplansflottan.

Vi är belägna i Linköping och är en del av Business Area Aeronautics, som du kan läsa mer om på vår externa hemsida (Business Areas).  

Sista ansökningsdag: 2021-12-15

Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Kontaktperson

Björn Bingerud, Områdeschef

0734-189728

Niklas Weckéus, teknisk kontaktperson/handledare

0734-184266

If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people